MENDELU posílila informační zabezpečení výzkumu

11. 5. 2015
Přístup k nejnovějším vědeckým informacím zajistil na léta 2013-2019 projekt MENDELU RESEARCH LIBRARY. Za dva roky realizace projektu se konalo celkem 64 školení a akademičtí pracovníci se naučili využívat 11 elektronických informačních zdrojů. Více na http://mereli.mendelu.cz/.

Pro úspěšné bádání každého vědce je důležitý kontakt a možnost porovnat vlastní výsledky a postupy s výsledky a použitou metodikou kolegů z celého světa. Přístup k nejnovějším vědeckým informacím z oblasti zemědělství a produkce potravin, lesnictví a ochrany životního prostředí zajistil na léta 2013-2019 projekt MENDELU RESEARCH LIBRARY s podporou operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Kromě MENDELU se tohoto projektu účastní také pět dalších univerzit  –  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Za dva roky realizace projektu s e konalo celkem 64 školení a akademičtí pracovníci se naučili využívat 11 elektronických informačních zdrojů. O tom, že velmi dobře, svědčí počet stažených plných textů a hitů, který byl mnohem vyšší než se původně předpokládalo. Došlo také k modernizaci vybavení interiéru studovny a obnovení počítačového vybavení ve studijních prostorách. Podrobnější informace na webech projektu http://mereli.mendelu.cz/.

Více aktualit

Všechny aktuality