MENDELU pořádá konferenci o divokém praseti

22. 8. 2018
International Symposium on Wild Boar and Other Suids je název mezinárodní vědecké konference, která se koná každé dva roky v různých státech Evropy. Ústředním tématem tohoto vědeckého setkání je prase divoké, jako významný živočišný druh, jehož výskyt a životní projevy jsou nezanedbatelné a rezonující napříč všemi kontinenty planety. Pořádáním letošního 12. ročníku konference byla pověřena právě Mendelova univerzita v Brně. Konference se uskuteční 4. až 7. září v Lázních Bělohrad v hotelu Tree of Life.

„V rámci stálých odborných sekcí, jsme letos s ohledem na množství referátů zaměřených na Africký mor prasat museli vyčlenit i sekci, která se bude zabývat čistě a jen touto problematikou. Pro státy střední a západní Evropy tato pomalu se blížící choroba představuje významné ohrožení populací divokých prasat ale hlavně riziko pro profesionální hospodářské velkochovy prasat, které jsou významnou složkou živočišné produkce mnoha států. My navíc můžeme široce hovořit o našich zkušenostech se zvládáním moru prasat v rámci rok starého ohniska nákazy na Zlínsku,“ uvedl Jiří Kamler, předseda organizačního výboru konference, podle kterého se už registrovalo na 120 zahraničních vědců, včetně zástupců ze Severní a Jižní Ameriky, Asie, Afriky i Austrálie. Na konferenci budou vystupovat také zástupci Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy i Státního veterinárního ústavu v Jihlavě.

„Při výběru místa konání konference jsme byli nuceni zohlednit leteckou a bezproblémovou silniční dopravu vědců z jiných kontinentů a zemí západní Evropy, proto jsme hledali v prostředí Středních Čech. Od začátku jsme také plánovali uskutečnit celodenní exkurzi do moderního oborního chovu s divokými prasaty v blízkosti Jičína, jehož vlastníkem je organizační partner konference, STEELPARK, s.r.o. Na základě těchto podmínek jsme se rozhodli konferenci uskutečnit v Lázních Bělohrad,“ uvedl Kamler z Ústavu ochrany lesů a myslivosti LDF.

Akce se koná pod záštitou rektorky Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudové, děkana Lesnické a dřevařské fakulty Libora Jankovského a ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Více informací se dozvíte zde.

Bližší informace: Ing. Jakub Drimaj, tel. 774 683 672, ústav ochrany lesů a myslivosti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, jakub.drimaj@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality