MENDELU otevře Mezigenerační univerzitu

19. 9. 2019
Téma mezigeneračního dialogu má v zahraničí své stálé místo a začíná se úspěšně rozvíjet i v České republice. Univerzita třetího věku Mendelovy univerzity se tomuto tématu také aktivně věnuje a výsledkem její práce bude říjnové zahájení výuky na Mezigenerační univerzitě. Půjde o první Mezigenerační univerzitu na Moravě a teprve druhou v České republice.

Při současném trendu stárnutí lidské populace považují odborníci mezigenerační aktivity, založené na sdílení znalostí a dovednosti mezi generacemi, za efektivní nástroj pro zlepšování sociální soudržnosti společnosti a zmenšování pomyslné propasti mezi seniory a mladými lidmi. Zlepšení porozumění mezi generacemi je i hlavním cílem projektu Mezigenerační univerzity MENDELU.

„Prostřednictvím Mezigenerační univerzity bychom chtěli dát babičkám, dědečkům a jejich vnoučatům prostor k tomu, aby spolu nevšedním způsobem strávili více času, získali přitom nové znalosti a dovednosti a zároveň spolu sdíleli i ty svoje stávající,“ říká autorka projektu Lenka Kamanová a dodává: „Pro posluchače Mezigenerační univerzity proto připravujeme sérii praktických terénních cvičení, jejichž místa konání jsme vybírali tak, aby byla pro všechny zúčastněné atraktivní a aby poznali, jak široký záběr Mendelova univerzita má.“

Terénní cvičení, která jsou na naší univerzitě tradiční formou výuky, budou probíhat v prostorech, jako jsou např.:
• poloprovozy Agronomické fakulty;
• Tematické zahrady Zahradnické fakulty v Lednici;
• Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – arboretum Řícmanice;
• Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – arboretum Křtiny.

Výuka v pilotním ročníku Mezigenerační univerzity začne v říjnu tohoto roku, poběží v zimním i letním semestru 2019/2020 a bude zakončena slavnostním vyřazením velkých i malých posluchačů. Vzdělávací program je určen pro prarodiče a jejich vnoučata ve věku 9 – 13 let a jeho kapacita bude přibližně 40 osob.

Autorkou projektu Mezigenerační univerzity je Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D., vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU. Lenka Kamanová se mezigenerační komunikaci odborně věnuje už 10 let a je spoluautorkou několika odborných publikací na toto téma.

Mezigenerační sdílení je vymezeno jako jedna z oblastí podpory v rámci politiky stárnutí České republiky. Podporu mezigeneračních aktivit zmiňuje v dokumentu Plán zdraví města Brna 2018-2030 i Magistrát města Brna, který projektu Mezigenerační univerzity MENDELU přidělil dotaci ve výši 50 000 Kč. Tímto projektem chce Institut celoživotního vzdělávání MENDELU pomoci naplnit výše deklarované priority politiky stárnutí a podpořit aktivní stárnutí a spolupráci různých generací.

Podrobnější informace o programu Mezigenerační univerzity a přihlašování jsou k dispozici na www.icv.mendelu.cz/u3v v záložce Mezigenerační univerzita.

Kontakt pro bližší informace: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D., lenka.kamanova@mendelu.cz; tel.: +420 739 589 206

Více aktualit

Všechny aktuality