MENDELU obnovila pěšinu Karla Morávka v Soběšicích

25. 6. 2020
Brňané mohou vyrazit do přírody po obnovené naučné stezce v okolí Soběšic. Lesníci Mendelovy univerzity díky ní chtějí ukázat pestrost zdejších lesů, to jak lesy fungují, a mimo jiné i upozornit na fakt, jak obtížné je v době klimatické změny o lesy pečovat. Pěšina měří více než sedm kilometrů a na trase jsou různá zastavení s informacemi o přírodě. Je pojmenovaná po lesníkovi z první poloviny 20. století Karlu Morávkovi.

Na cestě je sedm zastavení, kde si lidé na jednotlivých sloupcích pomocí QR kódů mohou načíst informace a získat tak poučení. Třeba o tom jak rychle les roste a proč je cílem pěstování lesů „pestrý“ les. Na třech místech lidé najdou lavičky a stoly, které pro ně lesníci vyrobili z udržitelně pěstovaného místního lesa. V okolí pěšiny se stále lesnicky hospodaří, tak mohou lidé pozorovat proměny prostředí na vlastní oči.

Trasa začíná poblíž zastávky autobusu Malinová v Brně-Soběšicích a navazuje na historickou Naučnou stezku lesnickou, kterou zakládali profesoři Mrkva a krajinářský architekt Ivar Otruba. „Z této původní stezky zbyly pouze zděné prvky na začátku pěšiny, které byly obnoveny a doplněny dřevěnými prvky s výroky slavných osobností,“ uvedla jedna z autorek současné podoby pěšiny Jitka Fialová z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU. Naučná stezka končí u památníku Karla Morávka.

Jedním z cílů pěšiny je upozornit na pestrost lesů v okolí Brna, které jsou odolnější než smrkové monokultury. Lesníci například upozorňují, že i popadané ztrouchnivělé stromy mají svou funkci. „Zdánlivě mrtvé tlející dřevo přispívá k velké biologické rozmanitosti. Je plné neviditelného života – mikroorganismů. V pestrém a stabilním lese není nic mrtvé. Tiše v něm běží věčné perpetuum mobile přírody,“ říká Fialová, podle které je Pěšina Karla Morávka výjimečná i tím, že je velmi příjemná pro procházku díky svému malému převýšení. Na trase je i vyhlídka směrem na Bílovice nad Svitavou.

Karel Morávek (1877-1934) byl významným lesníkem první poloviny 20. století, když spravoval lesy královopolského velkostatku. Velké zásluhy má na rozvoji estetické a rekreační funkce lesů. V brněnském okolí nechal budovat pěšiny, odpočívadla s lavičkami a vysazovat cizokrajné dřeviny. Pochován je na soběšickém hřbitově, který pomáhal budovat.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D., Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF), tel.: 545 134 096, jitka.fialova@mendelu.cz

O PĚŠINĚ

Více aktualit

Všechny aktuality