MENDELU navštívil velvyslanec El Salvadoru

23. 3. 2016
Mendelovu univerzitu v Brně navštívil velvyslanec Salvadorské republiky, p. José Atilio Benítez Parada.

 Dne 19. 3. 2016 navštívil Mendelovu univerzitu v Brně velvyslanec Salvadorské republiky, p. José Atilio Benítez Parada. Jeho návštěva proběhla v návaznosti na podpis memoranda s Universidad Nacional de El Salvador, k němuž došlo v loňském roce. Po jednání s panem rektorem, prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., jehož cílem byla diskuze o cílích vzájemné spolupráce, proběhla exkurze na Ústavu chemie a biochemie a schůzka s děkanem Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií, prof. Dr. Ing. Liborem Gregou. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií usiluje o zahájení mobilit s Universidad Nacional de El Salvador a zapojení akademických pracovníků z této vysoké školy do přípravy navazujícího magisterského programu Mezinárodní teritoriální studia ve španělském jazyce.

 

Více aktualit

Všechny aktuality