MENDELU čekají na podzim volby rektora

4. 8. 2021
Mendelovu univerzitu v Brně čekají na podzim volby nového rektora. Návrhové kolo na fakultách a vysokoškolském ústavu je na pořadu koncem září, zveřejnění výsledků návrhového kola pak do 5. října. Harmonogram voleb odsouhlasil Akademický senát univerzity.

Rektorská volba má standardní mechanismus jako v minulých letech. „Navržení kandidáti musí volební komisi nejdříve potvrdit, že s kandidaturou souhlasí. Teprve poté jsou jména kandidátů zveřejněna. Samotné volbě předchází zveřejnění tezí jednotlivých kandidátů, jakým směrem by chtěli univerzitu vést,“ uvedl předseda Akademického senátu MENDELU Jiří Skládanka.

Samotná volba budoucího rektora, kterého musí posléze jmenovat ještě prezident republiky, se uskuteční na zasedání Akademického senátu 18. října 2021. Funkční období rektora je čtyřleté a začíná od 1. února 2022. V poslední rektorské volbě před čtyřmi lety uspěla ekonomka Danuše Nerudová, která porazila svého předchůdce v čele univerzity Ladislava Havla.

Harmonogram voleb kandidáta na jmenování do funkce rektora MENDELU:

Podávání návrhů („návrhové kolo“) na fakultách a vysokoškolském ústavu.

v týdnu od 27. 9. 2021

Zveřejnění výsledků návrhového kola.

do 5. 10. 2021

Odeslání žádosti o souhlas s kandidaturou navrženým kandidátům.

do 5. 10. 2021

Termín pro předání souhlasného stanoviska navržených kandidátů

s kandidaturou volební komisi.

8. 10. 2021 12:00 hod.

Zveřejnění kandidátní listiny.

8. 10. 2021

Odeslání žádosti o vypracování tezí navrženým kandidátům.

8. 10. 2021

Termín pro odevzdání tezí, ve kterých kandidáti představí své vize a

cíle pro výkon funkce rektora.

12. 10. 2021 12:00 hod.

Zveřejnění tezí kandidátů.

12. 10. 2021

Mimořádné zasedání AS – představení kandidátů a následná volba kandidáta na funkci rektora MENDELU.

18. 10. 2021

Více aktualit

Všechny aktuality