MENDELU bude spolupracovat s Filipínskou republikou

28. 7. 2014
Dne 17. července 2014 navštívil Mendelovu univerzitu v Brně Honorární generální konzul Filipínské republiky Ing. Břetislav Skácel.

Generální konzul Filipínské republiky Ing. Břetislav Skácel s rektorem MENDELU prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc. projednali možnosti spolupráce mezi univerzitou a filipínskou Visayas State University, se kterou bude uzavřeno memorandum. Na jednání byly projednány další možností propagace MENDELU na veletrzích zaměřených na studium, MENDELU se na podzim letošního roku zúčastní vzdělávacího veletrhu v Manile. Honorární konzul přislíbil spolupráci a pomoc při dalších aktivitách MENDELU na Filipínách.

Více aktualit

Všechny aktuality