Mendelova univerzita vystaví svoje insignie

14. 5. 2019
Mendelova univerzita v Brně vystaví v roce stoletých oslav školy na měsíc svoje insignie. Veřejnost si je může prohlédnout od čtvrtka 16. května do soboty 15. června v Galerii Jih Muzea města Brna na hradě Špilberk. Nejstarší insignie pocházejí z doby První republiky, konkrétně z 30. let minulého století. Celkem budou na výstavě zastoupeny tři kolekce univerzitních insignií, tedy všechny kromě té současné, která plní svou hlavní funkci na promocích.

„Na návrzích insignií dnešní Mendelovy univerzity v Brně a její předchůdkyně Vysoké školy zemědělské se podíleli renomovaní akademičtí sochaři a výtvarníci. Prohlédnout si na výstavě historické insignie je vždy mimořádná záležitost,“ uvedl Petr Vachůt, náměstek ředitele Muzea města Brna pro odbornou činnost. Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou vysokou školou svého odborného zaměření v České republice. Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ) byla zřízena zákonem ze dne 24. července 1919, svoje insignie ale získala až v 30. letech, protože na ně do té doby neměla peníze. Podobná situace byla ale i u jiných nově zřízených brněnských vysokých škol. Fond na rektorské a děkanské insignie VŠZ založil v roce 1931 velkostatkář  a podporovatel školy František Harrach, přispěli do něj i čestní doktoři univerzity nebo prvorepublikový premiér Milan Hodža.

Aktuální výstava bude umístěna ve dvou na sebe navazujících prostorách. V jedné místnosti budou hlavní exponáty, tedy tři kolekce insignií a dva soubory fakultních žezel a děkanských řetězů. K vidění bude celkem třináct řetězů a pět žezel. „Insignie dokumentují bezprostřední vztah historie univerzity s dějinami československého státu jak výtvarným provedením státních znaků, tak i svými osudy. První dvě kolekce, pocházející z 30. let 20. století, byly za heydrichiády v roce 1942 zabaveny jak nacistickými správci města Brna, tak i německým komisařem uzavřených českých vysokých škol. Insignie byly naštěstívšechny zachráněny a po válce slavnostním způsobem předány univerzitě,“ uvedla autorka výstavy Alena Mikovcová.

Třetí řada insignií z konce 60. let 20. století je velmi úzce spjata s prezentací identity univerzity a jejího vedení. Hlavní medaile rektorského řetězu a jeho přídavné medaile, které byly zároveň hlavními medailemi děkanských řetězů, se staly neplánovaně na dlouhá léta výtvarným základem znaků školy a jejích jednotlivých fakult. Také medaile děkanů zavěšených na řetězech pocházejících z 80. – 90. let 20. století se používaly jako znaky fakult. Autorsky se na návrzích insignií podíleli renomovaní akademičtí sochaři a výtvarníci. Historizující podobu první kolekce insignií navrhl Alois Tengler z pražské zlatnické firmy. Druhá kolekce je dílem profesorů brněnských středních škol Jana Růžičky a akademických sochařů Jana Lichtága a Jiřího Auermüllera. Třetí kolekce je spjata s tvorbou akademických sochařů Miloše Axmanna a Václava Adolfa Kovaniče. Zatímco návrh sady insignií Zahradnické fakulty vypracoval pražský akademický sochař a medailér Slavomír Čermák, insignie Provozně ekonomické fakulty navrhl akademický sochař Josef Úprka.

Insignie zaplní jednu prostoru výstavního sálu, ta druhá bude vyhrazena galerii 33 rektorů, veřejnost uvidí i ukázku talárů s čepicemi, které si nechaly na přelomu tisíciletí zhotovit jednotlivé fakulty a Institut celoživotního vzdělávání. Vybrané taláry jsou umístěny ve výstavním bloku, do kterých jsou zabudovány z každé strany dvě televizní obrazovky. Na jedné z nich bude návštěvníkům prezentována ukázka nových insignií a talárů ve formě zkráceného videa z loňské inaugurace rektorky Danuše Nerudové a dvou děkanů. Současné insignie navrhl akademický sochař Michal Vitanovský a nové modely talárů a čepic jsou dílem firmy ADRA, spol. s r.o. Brno. Návštěvníci výstavy uvidí také vývoj jednotného vizuálního stylu univerzity, který obsahuje v roce stoletého jubilea několik novinek. Škola má aktuálně 5 fakult a cca 9000 studentů.

Vernisáž výstavy se uskuteční 15. května v 15:00 hodin. Výstava je otevřena do 15. června v průběhu úterý – neděle od 9:00 hodin do 17:00 hodin. Vstup je zdarma.

Více aktualit

Všechny aktuality