Mendelova univerzita v Brně udělí čestný vědecký titul doctor honoris causa.

30. 6. 2017
V pátek 3. března 2017 v 13.00 hodin se v aule Mendelovy univerzity v Brně koná slavnostní akt, na kterém udělí univerzita čestný vědecký titul doctor honoris causa nositelce Nobelovy ceny profesorce Ada E. Yonath, PhD.

„Jmenování čestným doktorem je výrazem prestižního ocenění akademické obce a proto se Vědecká rada Mendelovy univerzity v Brně rozhodla udělit, čestný doktorát, za významný přínos ve výzkumu genetiky v souvislosti s objevem struktury a funkce ribozomu. Profesorka Ada E. Yonath mimořádným vědeckým přínosem rozvíjí odkaz Gregora Johanna Mendela a přispívá k rozvoji lidského poznání a evropské a světové výzkumné spolupráce,“ uvedl prof. Ladislav Havel, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně.

Slavnostního aktu se zúčastní i ministryně školství a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., která bude na univerzitě již od 10 hodin, aby se seznámila s poloprovozy na ústavu Technologie potravin Agronomické fakulty MENDELU a diskutovala s odborníky na téma zdravé potraviny.

Po skončení slavnostního aktu cca 14:15 bude profesorka Ada E. Yonath a paní ministryně Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. k dispozici médiím pro případné dotazy.

Profesorka Yonath přijede do Brna o den dříve na svoji přednášku na téma Genetické přístroje: Od Mendela ke klíčovým otázkám současné medicíny. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 2. března v Mendlově muzeu Masarykovy univerzity.

 

Více aktualit

Všechny aktuality