Mendelova univerzita v Brně udělí čestný doktorát

16. 1. 2014
V úterý 21. ledna 2014 udělí Mendelova univerzita v Brně čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa.

Ve 14 hodin začne v aule MENDELU slavnostní promoce, při které bude udělen titul dr. h. c. profesoru Hristo Ivanovu Beloevovi (profesor a rektor Univerzity Angel Kancheva v Ruse, Bulharsko), mezinárodně uznávanému odborníkovi v oblasti konstruování a efektivní a bezpečné exploatace techniky v zemědělských, zpracovatelských a dopravních procesech agropotravinářského komplexu a dále s využitím obnovitelných zdrojů energie. Univerzita chce tímto počinem ocenit jeho dlouholetou spolupráci zejména v oblasti vědy a vzdělávání, šíření jejího dobrého jména a zejména jeho zásluhy o vzájemnou výměnu studentů a pedagogů v rámci zahraničních mobilit.

 

Více aktualit

Všechny aktuality