Mendelova univerzita v Brně udělí čestné doktoráty

19. 6. 2013
V úterý 25. Června 2013 udělí Mendelova univerzita v Brně čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa.

Ve 14 hodin začne v aule MENDELU slavnostní promoce, při které bude udělen titul Dr.h.c. profesoru Bírovi, děkanovi fakulty Agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej Polnohospodarskej Univerzity v Nitre. Naše akademická obec chce tímto počinem ocenit jeho víc jak 30–letou  neformální vzájemnou spolupráci v oblasti vědy a vzdělávání a šíření dobrého jména našich fakult a univerzity.

Také bude titul udělen profesorovy Milanu Križovy, který je významný a mezinárodně uznávaný vysokoškolský pedagog a odborník ve fytologii.  Jeho celoživotní vědecká, pedagogická i kulturní činnost přispěla k rozvoji česko-slovenských vztahů. Významně se také zasloužil o prohloubení a rozvoj spolupráce mezi Technickou univerzitou ve Zvolenu a Mendelovou univerzitou v Brně.

 

Více aktualit

Všechny aktuality