Mendelova univerzita v Brně udělí čestné doktoráty

23. 9. 2013
V úterý 24. září 2013 udělí Mendelova univerzita v Brně čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa.

Ve 14 hodin začne v aule MENDELU slavnostní promoce, při které bude udělen titul dr. h. c. profesoru Vudtechai Kapilakanchanovi (prezident, Kasetsart University, Thajsko), mezinárodně uznávanému odborníkovi v oblasti mechaniky a dynamiky strojů a prof. Ing. Jánu Supukovi, DrSc. (Slovenská polnohospodářská univerzita v Nitře, Slovenská republika) mezinárodně uznávanému odborníkovi v oblasti aplikované dendrologie a krajinářské architektury. Univerzita chce tímto počinem ocenit jejich dlouholetou neformální vzájemnou spolupráci v oblasti vědy, vzdělávání, šíření dobrého jména našich fakult a univerzity a zejména zásluhy o vzájemnou výměnu studentů a pedagogů v rámci zahraničních mobilit.

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality