Mendelova univerzita v Brně slaví 95. výročí svého založení

14. 1. 2014
Ve čtvrtek 24. července 2014 si Mendelova univerzita v Brně připomene 95. výročí svého založení.

Rok oslav zahájila již 10. ledna 2014 představením opery Aida v Janáčkově divadle v Brně, na které pozval při této příležitosti zaměstnance a jejich rodinné příslušníky rektor univerzity, prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c.

Univerzita byla založena v roce 1919 pod názvem Vysoká škola zemědělská. Za své sídlo dostala budovu Zemského ústavu nevidomých v Brně-Černých Polích a přilehlé plochy. Za 95 let své existence prošla univerzita řadou změn a rozrostla se z původních dvou odborů, tj. zemědělského a lesnického, na pět fakult (Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií se sídlem v Brně a Zahradnická fakulta se sídlem v Lednici na Moravě) a jeden vysokoškolský ústav (Institut celoživotního vzdělávání s Univerzitou třetího věku).

V současnosti univerzitu navštěvuje přes 10 000 studentů a stejný počet studentů projevil v loňském roce zájem o studium na této, ve svém oborovém zaměření nejstarší a specifické, vysoké škole v České republice.

 

Více aktualit

Všechny aktuality