Mendelova univerzita v Brně připravuje Noc vědců 2014

22. 9. 2014
Noc vědců, jeden z největších celoevropských projektů přibližující vědu a vědecké otázky široké veřejnosti, se letos uskuteční 26. září od 18.00 do 23.00 hodin. Do akce se zapojila řada předních organizací – univerzity, vědecká pracoviště, výzkumné ústavy i hvězdárny.

Jedním z partnerů a organizátorů akce je i Mendelova univerzita v Brně (MENDELU), která si pro zájemce o vědu připravila bohatý program v areálu univerzity v Černých Polích.

„Noc vědců je každoroční setkání veřejnosti s vědou a vědci, je to program, který na stovkách míst v celé Evropské unii ukazuje fascinující svět zejména přírodovědných a technických fenoménů“, vysvětluje Ing. Kateřina L. Brettschneiderová z PR oddělení MENDELU.

Na všech lokalitách se v jeden večer populární formou představí věda a zejména její nositelé – vědci, vynálezci, technici a komunikátoři vědy.

 

Program na MENDELU

Všechny aktivity proběhnou v areálu univerzity v Brně – Černých Polích, vstup z ulice Zemědělská

Zdraví v naší kuchyni

Důležitou roli v životě člověka dnes stále více hraje kvalita potravin, které využívá ve své kuchyni. Odborníci ze Zahradnické fakulty MENDELU se zaměřují na rostlinné potravinové zdroje, mezi které patří také zeleniny či léčivé a kořeninové rostliny. Testují nejen jejich kvalitu a zastoupení vybraných obsahových látek, ale zabývají se i rozšiřováním jejich biodiverzity a genetických zdrojů. Přijďte ochutnat své zdraví!

Život pod vodní hladinou

Život pod vodní hladinou je neskutečně bohatý a pestrý, tak neváhejte a nahlédněte do rostlinné a živočišné říše! Návštěvníci budou moci v budově M v prostorách Oddělení rybářství a hydrobiologie nahlédnout do laboratoří, kde se seznámí se zástupci rostlin a živočichů žijících ve vodě. Budou zde připraveny i ukázky organismů, které běžně neuvidí pouhým okem. V dalších prostorách budovy se mohou seznámit s běžnými zástupci sladkovodních ryb, se kterými se vyskytují v našich řekách a rybnících. Navíc se dozvědí, jakou cestu musí ryba urazit z rybníka na talíř, a zároveň si mohou vyzkoušet rybu ulovit. Ti nejmenší se mohou seznámit s životní poutí kapra Borise. Na viděnou se těší vaši průvodci vodním světem.

Radioekologie ve vědě, studiu a praxi

Představení radioekologických a radiobiologických disciplín vyučovaných na AF MENDELU a prezentace významných výsledků výzkumu realizovaného hostitelským pracovištěm (pracoviště radiobiologie Ústavu molekulární biologie a radiobiologie) a zahrnujícího radioekologickou problematiku.

Objevte své buňky pro vědu i vy!

Vyhlášeným tématem akce pro rok 2014 jsou buňky. Proto bude na pracovišti Ústavu chemie a biochemie připraveno pět tematických okruhů: jeden okruh se základními chemickými pokusy, tři prohlídkové okruhy (výzkumné laboratoře, přístroje, technologie), a také jeden okruh pro děti (s populárně chemickou a biologickou tématikou).

Víte, co jíte?

 

V noci vědců plné tajů, vyzkoušíte chutě čajů.

Čaj vám rádi nalejme, zajíte ho olejem

a kdo projde testem, zasytí se pestem.

Kdo má smysl pro legraci, pochopí i destilaci.

Škůdce berte s humorem, poraďte se s doktorem,

je to ten, co květy léčí, rostlinám to skvěle svědčí.

Barevné pšenice

Barevné pšenice jsou takové, které ve své obilce vytváří přírodní barviva, zejména anthokyany a karoteinoidy. Nejedná se tedy o žádné genetické modifikace a umělá barviva.  Látky, které mají pro konzumenta zdravotní benefit (např. před kardiovaskulárními chorobami, rakovinou apod.). Získáte teoretické informace, ale i praktické zkušenosti, kde jsou barviva uloženy (s využitím mikroskopu) a budete možnost i ochutnávka pečiva z barevných pšenic.

Rostliny ze zkumavky

Uvidíte, jak je možné množit a vybírat rostliny (stromy) za pomoci technik explantátových kultur. Jak je možné z jedné části rostliny získat několik desítek stromu ne-li celý les.

Potraviny pod drobnohledem

Ve vestibulu na žlutém patře si návštěvníci mohou vyzkoušet své smysly a v mlékařském poloprovozu si můžete zahrát na mlékaře.

V 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 pak budou probíhat prohlídky vedené lektorem po poloprovozech Ústavu technologie potravin.

Robotika 

IT specialisté předvedou návštěvníkům v budově Q, jak se jedna z velmi oblíbených hraček (Lego) může proměnit pomocí vhodného programu ve funkčního robota, který se dokáže pohybovat v prostoru a rozpoznávat různé objekty. Návštěva robotické laboratoře inteligentních systémů je také doplněna o tematické ukázky z oblasti robotiky a manipulační techniky (např. robotická ruka hrající šachy).

Virtuální realita

Pro zájemce bude v budově Q přístupná i laboratoř virtuální reality, která slouží k modelování objektů v 3D prostoru (například při modelaci krajiny v souvislosti s proměňující se zástavbou). Součástí bude rovněž ukázka práce s rozšířenou realitou (tzv. augmented reality).

Síťová laboratoř

Poslední laboratoří, která bude ve fakultní budově Q přístupná, je tzv. síťová laboratoř, kde se návštěvníci dozvědí o fungování integrovaných síťových technologií. V praxi pak mohou sledovat ukázku zajištění kvality přenosu multimediálních služeb (Video on Demand, VoIP hovor) na typickém domácím připojení k internetu.

Kolejová laboratoř

V laboratoři řízení kolejových vozidel jsou instalovány dvě modelové tratě, jedna v měřítku H0 a druhá v měřítku TT. Obě tratě jsou řízeny počítačem — na počítači lze provádět úkony výpravčího (přehazovat výhybky a sledovat pohyb vlaku) i strojvůdce (ovládat jízdu lokomotivy). Bude vystavena ukázka elektroniky, která řídí trať, bude možné si vyzkoušet ovládání tratě i jízdu s připravenými vlaky.

Tajemný svět rozmnožování rostlin

Víte, že lze poznávat rostliny také podle semen? Přijďte se podívat na zvětšená semena rostlin – budete fascinováni jejich krásou.

Virtuální těžba v lese

Vyzkoušejte si těžbu dřeva harvestorem ve virtuálním lese.

 

Vstup na všechny akce je ve všech lokalitách zdarma.

Národním koordinátorem Noci vědců pro Českou republiku je již pošesté plzeňské Science Center Techmania. Akce se i v roce 2014 koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR.

 

{FUNCTION[„po-modules-photogallery“](id=184)}

 

Více aktualit

Všechny aktuality