Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) uzavře Memorandum o vzájemné spolupráci na tvorbě a ochraně rázu krajiny Kraje Vysočina

7. 7. 2014
Rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. podepíše 7. července 2014 memorandum s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, zastoupenou ředitelem Ing. Janem Míkou.

Cílem Memoranda o vzájemné spolupráci na tvorbě a ochraně rázu krajiny Kraje Vysočina je propojení vědy a její převod do praxe.

Společné cíle memoranda:

  • spolupráce s odborníky MENDELU
  • spolupráce se studenty MENDELU v zájmu propojení teorie a praxe
  • spolupráce v rámci odborných posudků a stanovisek pro orgány životního prostředí
  • návrhy pro ochranu silniční zeleně (stromy, rostliny – zvláštnosti biotopů příslušenství silnic)
  • umožnění MENDELU zmapování druhové a odrůdové skladby stromů podél silnic II. a III. tříd v Kraji Vysočina
  • umožnění partnerské spolupráce v rámci projektů financovaných z veřejných zdrojů

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality