Mendelova univerzita v Brně má svého nového kandidáta na rektora

9. 10. 2013
Ve středu 9. října 2013 proběhlo na MENDELU veřejné zasedání Akademického senátu univerzity, na kterém se představili čtyři kandidáti na rektora pro období 2014 až 2018.

V návrhovém kole voleb bylo navrženo více kandidátů, ale někteří z nich nominaci nepřijali. Během veřejného zasedání se postupně představili prof. Dr. Ing. Petr Horáček, prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., prof. Dr. Ing. Libor Grega.

Po přednesení své vize o dalším směřování univerzity odpovídali na dotazy přítomných akademiků a studentů. V tajném hlasování pak Akademický senát univerzity zvolil kandidátem na funkci rektora MENDELU pro akademické funkční období 2014–2018 prof. RNDr. Ladislava Havla (17 hlasů pro z 32, 15 pro prof. Dr. Ing. Petra Horáčka).

 

Více aktualit

Všechny aktuality