Mendelova univerzita v Brně hostila 130. zasedání České konference rektorů

27. 4. 2015
Na zámku ve Křtinách (MENDELU), se ve čtvrtek 23. dubna konalo jubilejní 130. zasedání Pléna České konference rektorů. Jednání se zúčastnil i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek a náměstek ministra Petr Mlsna.

Rektoři s ministrem Chládkem prodiskutovali novelu vysokoškolského zákona, která by se měla v poslanecké sněmovně začít projednávat už 28. dubna. Aktuálně se jedná o prováděcích předpisech k této novele, především se práce týká úpravy akreditačního procesu. Předseda ČKR, rektor Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Zima, zdůraznil, že znění novely je výsledkem dlouhodobých diskuzí a další změny jsou nežádoucí.

Dalším bodem jednání bylo financování vysokého školství zejména v oblasti vědecko-výzkumné, kde šlo především o otázku udržitelnosti výzkumných center. Místopředseda ČKR a rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek v této souvislosti připomněl brněnské programy CEITEC a ICRC.

Ministr Chládek souhlasil s rektory ohledně podfinancování oblasti vysokých škol, požádáno bylo o navýšení rozpočtu pro vysoké školy oproti plánu ministerstva financí o 1,2 miliardy korun. S tím je spojena i změna financování, která se připravuje a bude představena na podzim, důraz bude kladen na kvalitu vysokých škol a uplatnitelnost oborů na trhu práce.

Posledním tématem byla oblast operačních programů a to jak končícího programu VaVpI a možnosti jeho dočerpání ještě v tomto roce, tak zejména rozpracování operačního programu 3V, kdy snahou je efektivně čerpat prostředky, zjednodušit administrativu a řešit alokaci prostředků mezi jednotlivé vysoké školy. Program VaVpI a jeho udržitelnost v příštích pěti letech je nyní projednávána vládou.

ČKR také vyzvala Úřad pro vědu, výzkum a inovace k dokončení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014. Zdůraznila také nutnost rozvoje dosavadního systému vzdělávání v oblasti nelékařských zdravotnických oborů na vysokých školách a zachování a rozvoj specializačního vzdělávání lékařů realizovaného vysokými školami.

{FUNCTION[„po-modules-photogallery“](id=301)}

Více aktualit

Všechny aktuality