Mendelova univerzita v Brně dokončila dvě nové budovy

15. 5. 2013
Za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy, prof. Petra Fialy, byly dne 15. května 2013 v 11 hodin slavnostně otevřeny dva nové biotechnologické pavilony v areálu univerzity v Brně – Černých Polích.

Nové prostory nahradily stávající, které již nevyhovovaly současným požadavkům na výuku, vědu a výzkum jak svoji velikostí, tak požadavky na technické vybavení. Záměrem univerzity bylo realizací projektu zvýšit kvalitu poskytovaného studia na všech jeho úrovních. Univerzita získala celkem 11 185 metrů čtverečních plochy pro výuku a výzkum.

„Výstavbou pavilonů získává Mendelova univerzita moderní zázemí pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost v biotechnologických oborech. Ministerstvo školství podpořilo stavbu prostřednictvím Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace a prostředky ze státního rozpočtu celkovou částkou 619 mil. Kč. Je dobře, že prostředky z operačních programů investujeme do kvalitních projektů, které slouží jak výuce studentů, tak i činnosti vědeckých pracovníků,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala.

 

Autor studie: Atelier Chlup
Projektant a autorský dozor: Arch.design, s.r.o
Zhotovitel: Sdružení pro výstavbu pavilonů M a X ( IMOS Brno, a.s., Metrostav a.s., UNISTAV a.s. )
Technický dozor investora a koordinátor BOZP: S – Invest CZ, s.r.o

 

Dotace je poskytnuta v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP Vyvol), prioritní osy 4, výzvy 1.4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.

 

Více aktualit

Všechny aktuality