Rok spolupráce Mendelovy univerzity s Lesy ČR

30. 4. 2024
Memorandum o pětileté spolupráci podepsal Školní lesní podnik Masaryků les Křtiny (ŠLP Křtiny) se státním podnikem Lesy České republiky (Lesy ČR) loni v červnu. ŠLP Křtiny v lesích Mendelovy univerzity (MENDELU) dlouhodobě hospodaří v souladu s adaptační strategií na změnu klimatu, jež spočívá v pěstování lesů prostorově, věkově i druhově rozrůzněných. O své zkušenosti s přestavbou stejnorodých lesů na lesy bohatě strukturované se už bezmála rok dělí s kolegy z Lesů ČR. Probíhá jejich postupné proškolování, nácvik pěstebních zásahů na tréninkových plochách a konzultace konkrétních situací v lesním hospodaření.

Na území lesů MENDELU byli loni proškoleni všichni lesní správci a pracovníci ředitelství Lesů ČR. Ústředním tématem vzájemných setkání byla přestavba stejnorodých lesů na lesy s bohatou strukturou, jako jedno z hlavních lesnických opatření pro adaptaci lesů na klimatickou změnu. „Naši spolupráci a odborné praktické semináře velmi oceňuji. Diskuse přímo v terénu je nejúčinnější a opět se tím potvrzuje, že je lepší jednou vidět než desetkrát slyšet,“ řekl Dalibor Šafařík, generální ředitel Lesů ČR.

Školení a konzultace pokračují i letos. „Uskuteční se celkem deset školení pro revírníky z jednotlivých lesních správ napříč republikou. Nosným modelem hospodaření se ukazuje Dauerwald středních poloh v kombinaci smrk, jedle, buk, javor a další přimíšené dřeviny,“ popsal plány pro rok 2024 Lumír Dobrovolný z ŠLP Křtiny.

Někteří z lesních správců Lesů ČR se po proběhlých školeních rozhodli nabyté poznatky vyzkoušet v lesních celcích, jež spravují. „Přírodní podmínky těchto lesů se ale v porovnání s podmínkami v univerzitních lesích liší, proto s našimi kolegy konzultujeme pěstební postupy přímo v místech, kde hospodaří. Nejčastěji diskutujeme postupy výchovy a obnovy stejnorodých porostů, zejména metodu silné úrovňové probírky pomocí cílových stromů a uplatnění výběrných principů těžby v praxi. Nejvíce se osvědčilo vyznačování zásahů na demonstračních plochách, kde místní personál tyto postupy může trénovat,“ vysvětlil praktické dopady spolupráce Dobrovolný.

Společná setkání lesníků ŠLP Křtiny a Lesů ČR proběhla na lesních správách (LS) Vítkov, Jindřichův Hradec a také lesním závodě Židlochovice a LS Buchlovice, pod něž spadá obnova lesních porostů v oblasti Ždánického lesa a Chřibů. Do koncepčního řešení obnovy lesních porostů ve zmíněných lokalitách se zapojí i ředitel ŠLP Křtiny Tomáš Vrška. „Na vybraných lesních porostech, kde se i v současnosti hospodaří s maximálním využitím přirozené obnovy, chceme nabídnout kolegům více variant nepasečných modelů hospodaření, které lze v prostoru kombinovat. Tím vznikne v krajinném měřítku mozaika, která podpoří zachování biodiverzity a zároveň je s ohledem na klimatickou změnu produkčně bezpečnější než klasické modely pasečného hospodaření,“ přiblížil.

V souvislosti s obnovou porostů v těchto dvou cenných lesních celcích na jihu a jihovýchodě Moravy se uskuteční také terénní školení personálu LS Bučovice, Luhačovice a Oblastního ředitelství jižní Morava odborníky ŠLP Křtiny. Tématu bude věnována i plánovaná květnová konference za účasti vědců a zástupců obcí rozkládajících se na území Ždánického lesa a Chřibů.

Kontakt pro více informací: Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky ŠLP Křtiny, +420 731 623 185, lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz

Více aktualit

Všechny aktuality