Mendelova univerzita byla organizátorem odborné konference v Etiopii

23. 2. 2018
Mezinárodní odbornou konferenci se zaměřením na hospodaření s přírodními zdroji v subsaharské Africe a „climate smart agriculture“ zorganizovala Mendelova univerzita na etiopské Arba Minch University.

Na konci loňského roku proběhla na partnerské univerzitě v etiopském Arba Minch odborná mezinárodní konference se zaměřením na holistický multioborový management přírodních zdrojů a praktiky „climate smart agriculture“.  Mendelova Univerzita ji zrealizovala v rámci projektu „Zavedení holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v Arba Minch Zuria Woreda v Etiopii“, jejímž řešitelem je od ledna roku 2016.

Konference se zúčastnily významné osobnosti z řad předních etiopských výzkumníků i odborníků z praxe managementu povodí a udržitelného hospodaření s krajinou. Cílem konference bylo představit participantům z etiopských výzkumných institucí, úřadů místní samosprávy, českých vládních i nevládáních organizací a odborné veřejnosti současné pokroky a inovativní trendy v hospodaření s přírodními zdroji, jako je půda, les a voda v krajině.  Důraz byl kladen na použití multioborových metodik a praktik „climate smart agriculture“, které zejména v podmínkách vyznačujících se velkými výkyvy klimatu, zranitelnou půdou a intenzivním hospodařením, vykazují v poslední dekádě velmi kladné výsledky. V rámci konference byly představeny výsledky výzkumných i praktických projektů realizovaných v Etiopii, Zambii, Východním Timoru a v Evropě. Konkrétně docházelo k přenosu znalostí a zkušeností z již realizovaných rehabilitací krajiny, diverzifikace hospodaření venkovských komunit a pokrocích v ochraně přírody.

První den konference probíhal ve standardním formátu evropských konferencí. Po úvodní slovu zástupce České ambasády v Etiopii, Petru Preclíkovi, přednesl svou key note speach Dr. Agena Anjulo, snad největší odborník na dané téma v Etiopii. Následně představili své projekty/práce odborníci z akademické sféry (Dr. Simon Shibru), zástupci etiopských odborných institucí (Dr. Kifle Woldoregay), či zástupce projektů implementovaných v rámci české rozvojové spolupráce (Dr. Shiferaw Alem). Byly také představeny výsledky analýz a studií realizovaných v rámci projektu MENDELU s navrženými přírodě blízkými opatřeními pro rehabilitaci půd a vodních zdrojů (Jan Oprchal).Konference otevřela prostor také mladým nadaným vědcům z Univerzity v Sodo. Tato společenská událost propojila akademickou, odbornou/výzkumnou i praktickou činnost – představeny byly také implementované projekty z dalších zemí – Zambie (MENDELU/NJOVU – Markéta Smrčková) a Východní Timor (Fernando Madeira). 

V rámci druhého dne proběhla praktická exkurze do nově vybudovaného školícího centra pro místní farmáře obsahujícího lesní školku a permakulturní centrum zaměřující se na pěstování různých druhů potravinových plodin, zeleniny, ovoce, léčivek, koření a multifunkčních dřevin. Účastníkům byly předvedeny možnosti kompostování včetně vermikompostu, roubování různých odrůd tropických ovocných druhů, chov ryb a chov včel. Následovala exkurze na pilotní rehabilitované území, ležící na dříve erodovaných svazích nad jezerem Abaya. Zde byly představeny různé typy technických protierozních opatření budovaných v praxi a zalesnění vhodnými dřevinami vypěstovanými ve zmíněné lesní školce.

Obě navštívené lokality byly vybudovány, respektive rehabilitovány, v rámci zmíněného projektu české zahraniční rozvojové spolupráce implementovaného Mendelovou univerzitou v Brně.

Více aktualit

Všechny aktuality