Memorandum s UCA EI Salva

11. 1. 2018
Rektor Mendelovy univerzity, prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., podepsal dne 23. listopadu 2017 memorandum s José Simeón Cañas Central American University (španělsky: Universidad Centroamericana „José Simeón Cañas“), známou také jako UCA El Salvador.

UCA El Salvador byla založena 15. 9. 1965 jako alternativa k University of El Salvador s tím, že se stala první soukromou vysokou školou v zemi.

Mendelova univerzita v Brně má uzavřenu bilaterální smlouvu také se stejnojmennou univerzitou v Nicaragui (UCA Managua) a s University of El Salvador.

Pro více informací viz: http://www.uca.edu.sv

Více aktualit

Všechny aktuality