Medvědice Ema ztratila telemetrický obojek

7. 10. 2019
Medvědice Ema, která byla od dubna vybavená telemetrickým obojkem [1], se nyní pohybuje bez sledovacího zařízení. Záložní část rozpojovacího mechanismu byla s největší pravděpodobností zničena medvědicí samotnou, přičemž došlo k náhlému rozpojení a ztrátě telemetrického zařízení. To už zoologové v terénu dohledali [2]. Poslední data pohybu medvědice jsou z lesů v okolí obce Dlhé Pole na Slovensku [3].  

 „Chování zvířat a techniky je nevyzpytatelné, což se potvrdilo i v tomto případě. Dvojitý mechanismus umožňující odepnutí telemetrického obojku byl instalován kvůli bezpečnosti zvířete. Medvědice musela tuto část zařízení systematicky ničit, až se obojek odepnul  Není vyloučeno, že k významnému poškození mohlo dojít i během medvědí říje nebo v souboji. Sledování bylo naplánované na dva roky, bohužel však máme k dispozici data jenom z pěti měsíců,“ uvedl Martin Duľa, zoolog z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně. Podle něj však navzdory krátkému času vědci a ochranáři získali hodnotné údaje, které jsou využitelné pro aplikaci opatření a řešení konfliktu lidí a velkých šelem tam, kam se po dlouhé době postupně vracejí. „Tato mladá medvědice je výjimečná z několika hledisek. Přináší nejen nové poznatky o prostorové aktivitě medvědů v Karpatech, ale také poukazuje na nedostatky, které v soužití s velkými šelmami potřebujeme nutně řešit,“ dodal.

Vědci data z obojku v letních měsících v terénu zpětně ověřovali. Díky tomu ví, že převážnou část tohoto období trávila Ema vyhledáváním rostlinné potravy, kterou představovaly dozrávající maliny a ostružiny v zarůstajících plochách po dřívějších těžbách dřeva. „Medvědice během posledních tří měsíců sledování způsobila dvě škody na nezabezpečených včelích úlech na slovenské i moravské straně pohoří. Po ztrátě signálu z obojku, jsme vyrazili do terénu a ověřovali poslední místa jejího pohybu. Díky spolupráci se zaměstnanci Správy CHKO Beskydy, se nám však pomocí speciálního přijímače podařilo za několik dní obojek v terénu dohledat. V intenzivním monitoringu Emy, ale i dalších medvědů budeme i nadále pokračovat. Uvítáme, když nás o výskytu medvědů, ale i dalších velkých šelem bude informovat také veřejnost. Pozorování je možné zasílat na stopy@selmy.cz nebo na beskydy@nature.cz,“uvedl Michal Bojda, koordinátor monitoringu velkých šelem z Hnutí DUHA Olomouc

„Medvědi jsou chytré a obratné šelmy. Případy ztrát telemetrických obojků jsou velmi časté při monitoringu medvědů. Je těžké předvídat a předem ovlivnit tyto situace,“ říká Tomasz Zwijacz-Kozica, expert na telemetrii medvědů z polského Tatranského národního parku, který zapůjčil obojek pro medvědici Emu.

Podle zoologů je každý jedinec unikátní a medvědice Ema je toho důkazem. „Díky jejímu telemetrickému sledování jsme se mohli přesvědčit, že zprvu málo plachá medvědice změnila vzorce chování a lidem se začala postupně spíše vyhýbat. Zjištěné poznatky využijeme v připravovaném plánu péče o medvěda hnědého, který by měl přinést návrhy řešení různých situací při soužití s těmito kriticky ohroženými šelmami. Správa CHKO Beskydy už nyní komunikuje s chovateli hospodářských zvířat i včel, jak si lépe zabezpečovat svá chovatelská zařízení a kde získat finanční podporu. Jak nám ukázala nejen medvědice Ema, ale i další medvědi, kteří se v poslední době na našem území pohybují, šelmy způsobují škody většinou na nedostatečně zabezpečených zvířatech a včelstvech, navíc poměrně často uprostřed rozsáhlých lesních komplexů,“  řekl Václav Tomášek  z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy.

Pro území chráněné krajinné oblasti Beskydy zřídila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR telefonní číslo 731568413, na které je možné hlásit škody, způsobené velkými šelmami (medvěd, vlk, rys).

Videa ke stažení: https://www.uschovna.cz/zasilka/RARFAG9KH9CEBXTY-K2R/C4XH42RWYA 

Kontakty:

Martin Duľa, zoolog z Ústavu ekologie lesa (LDF) Mendelovy univerzity v Brně, martindulazoo@gmail.com, tel. 770 137 635

Michal Bojda, koordinátor beskydského monitoringu velkých šelem Hnutí DUHA, michal.bojda@hnutiduha.cz, tel. 734 233 993

František Šulgan, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, frantisek.sulgan@nature.cz, tel. 724 804 161

Tomasz Zwijacz-Kozica, Správa polského tatranského národního parku, tzwijacz@tpn.pl

Odkazy a přílohy:

[1 ]https://www.selmy.cz/clanky/medved-v-beskydech-dostal-dnes-v-noci-telemetricky-obojek/

http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/medved-v-beskydech-dostal-telemetricky-obojek/

[2 ] Dohledaný telemetrický obojek v terénu; zdroj: Hnutí DUHA Olomouc

obojek

[3] Pohyb telemetricky sledované medvědice od 9.7. do 8.9.; zdroj: LDF MENDELU

mapa

Více aktualit

Všechny aktuality