Marada dostal krajskou Cenu za krajinu

11. 2. 2022
Jihomoravský kraj dnes vůbec poprvé vyhlásil ocenění za péči o krajinu. Odborníky zaujala práce ekozemědělce a akademika z Agronomické fakulty MENDELU Petra Marady. Porotcům učarovala proměna okolí Šardic na Hodonínsku. Část půdy, kde se před lety rozkládaly jen lány polí, Marada zalesnil, založil tam mokřady a postupně i další přírodní pásy, zejména v místech největšího odtoku vody.

„Daří se nám dlouhodobě dobrá věc, ze které máme radost. V soutěži jsem chtěl ukázat, co smysluplného se dá dělat tak, aby bylo lépe,“ uvedl Petr Marada, který na svých pozemcích vysadil také ovocná stromořadí, sady a vybrané plochy pravidelně osévá jetelotravní směsí.

Pro Maradu jsou zakládání, péče a údržba o krajinotvorná opatření a přírodě blízké hospodaření životním projektem. „Každá koruna, která se nám podaří vydělat, směřuje právě do tohoto projektu, kde se taví ve skutečné přírodní bohatství, které má zcela jistě význam nejen pro naše hospodaření, ale má prokazatelně celospolečenský přesah,“ říká akademik MENDELU.

Sám krajinu Moravského Toskánska vnímá jako prostor pro tvoření. „Máme z toho radost nejen my, ale i jiní, kteří u nás na vesnici a v okolí ví, že život nekončí v místech s přeškrtnutou cedulí, ale v prostupné, pestré a atraktivní krajině, která nás na Kyjovském Slovácku obklopuje,“ uvedl Marada.

Radovat se může i samotná obec Šardice. V soutěži získala druhé místo za svou protierozní a protipovodňovou ochranu, která ji brání před lokálními povodněmi. Třetí příčka a odměna 30 tisíc patří Vohančicím na Brněnsku, které aktivně bojují proti splavenému bahnu z polí.

Cílem nové krajské soutěže bylo ocenit a dále motivovat lidi, kteří aktivně přispívají k tomu, aby se dařilo lépe zadržovat vodu v jihomoravské krajině. Nominovat mohli své projekty zaměřené na pomoc přírodě, boj proti suchu a podporu rozmanitosti biodiverzity, které už v regionu fungují. Výhercům kraj přerozdělil celkem 230 tisíc korun. „Jižní Morava je nejsušší oblast v celé zemi a každý takový projekt se počítá. Věřím, že tím inspirujeme mnoho dalších, kteří nemyslí jen na sebe, ale i na své okolí,“ zdůraznil hejtman Jan Grolich.

Bližší informace k soutěži: www.cenazakrajinu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality