Letošní zima byla srážkově bohatší

25. 3. 2019
Ve srovnání s posledními lety byla letošní zima srážkově bohatší a ve vyšších polohách došlo i k vytvoření poměrně vysoké sněhové pokrývky. Tam kde napadl sníh na nezamrzlou půdu, což bylo na většině území, došlo k potřebnému dosycení půdního profilu vláhou. Celkově je v současnosti průměrná nebo mírně lepší zásoba půdní vláhy na třech čtvrtinách území ČR. Na druhou stranu pro dosycení podzemních vod je potřeba delší období s vhodnými podmínkami. Ty jsou dány zejména pomalým odtáváním sněhu v průběhu řady končících zim a v řadě regionů jsou stále podnormální stavy podzemních vod. Na druhé straně tání sněhové pokrývky při teplejších epizodách napomohlo zlepšení stavu povrchových toků a sněhová voda naplnila většinu našich přehrad.

Mimoto je třeba ale upozornit na situaci, kdy v některých regionech především v nižších nadmořských výškách byl nejen výskyt sněhové pokrývky během uplynulé zimy relativně nízký, ale i celkové úhrny srážek nebyly dostatečně vysoké, aby dosytily půdní profil na obvyklé hodnoty. Z tohoto pohledu je intenzita půdního sucha aktuálně významná v rámci jižní a střední Moravy, částečně Slezska a také v Ústeckém a Středočeském kraji. Dle portálu www.intersucho.cz v těchto oblastech chybí 40-60 mm vodního sloupce k dosycení půdy na obvyklé podmínky. Současně je však třeba zmínit dvě významné okolnosti. Jedná se o deficit v době, kdy vegetace po zimě teprve zahajuje svůj vývoj a zatím naplno neodebírá půdní vláhu. V momentě, kdy se krajina zazelená, se bude situace bez dostatečných srážek v těchto oblastech rychle zhoršovat. Druhým faktem je, že deficit půdní vláhy panuje zejména v hlubších vrstvách půdy, tedy chybí voda, na kterou jsou rostliny zvyklé v pokročilém průběhu jara.

Celkově však situaci, kdy zatím máme srovnatelné nebo mírně lepší ovlhčení půdního profilu na většině území ČR, je zatím třeba brát jako příznivý start vegetační sezóny. Bohužel to ale automaticky neznamená, že nám nehrozí plošné sucho. Bude záležet na průběhu ročníku, protože například na jaře 2018 byla půda na většině území po vlhkém podzimu 2017 dobře zásobena vodou a přesto jsme byli svědky intenzivní epizody sucha prakticky napříč celým naším územím. Jako problematické lze aktuálně vnímat, že největší deficity se aktuálně nacházejí v zemědělsky intenzivně využívaných oblastech.

Aktuální průběh relativně teplého počasí bez výraznějších srážek umožňuje provádět jarní polní práce a postupné zakládání porostů. Po zimě již zahájily růst ozimé plodiny, na řadě míst již vzchází jarní obiloviny a pokračuje setí dalších plodin, které mohou zatím čerpat z dostupné vláhy ve svrchní vrstvě půdy. Pro vzcházení a počáteční fáze růstu se tedy nejedná z pohledu zásoby vody o nic mimořádného. I proto zatím např. zemědělci na Moravě nehlásí v rámci mapování portálu intersucha vážnější dopady. Naopak na západě území naší republiky jsou agronomy již za stávající situace reportovány pravděpodobné dopady sucha na polní produkci.

Bližší informace najdete na webu projektu www.intersucho.cz – na jeho činnosti se podílí i vědci Mendelovy univerzity v Brně.

Více aktualit

Všechny aktuality