Letošní ročník slibuje velmi dobrou kvalitu vína

4. 10. 2021
Letošní ročník révy vinné má velmi dobrou kvalitu bílých i modrých odrůd. Problematické mohou být vysoké kyseliny, které jsou však výrazněji závislé na jednotlivých stanovištích, upozorňuje v komentáři profesor Pavel Pavloušek ze Zahradnické fakulty MENDELU.

„Od rašení révy měl vývoj révy vinné zpoždění proti dlouhodobým průměrům nástupu jednotlivých fenofází. Začátek zaměkání však probíhal přibližně o 7-10 dnů dříve, v porovnání s rokem 2020. Vývoj počasí v září potom znamenal výrazný postup ve zrání hroznů, který nasměřoval zralost k optimálnímu ročníku.

První dvě dekády září se vyznačovaly zcela příznivými teplotami pro zrání hroznů, kdy se teploty během dne pohybovaly mezi 20-25°C. Rozdíly však byly v nočních teplotách, kdy během první zářijové dekády docházelo ke střídání teplých dnů a studených nocí. Vyšší denní teploty podporují větší primární metabolismus, zatímco nízké noční teploty zpomalují noční respiraci a dynamiku zrání. Díky tomu dochází k zachování žádoucích aromatických látek v bobulích. Průběh počasí proto výrazně podporoval tvorbu aromatických látek.

Střídání teplých dnů a chladných nocí se projevilo také na změně obsahu kyseliny jablečné. Chladné podmínky zastavují respiraci kyseliny jablečné a tím vlastně její pokles. Chladné noci na začátku září proto výrazněji omezovaly pokles kyseliny jablečné a proto byl při prvních rozborech stanovovaný vyšší obsah, který je proto toto období zrání méně typický.

Z pohledu tvorby cukrů představovaly teplé dny zcela optimální podmínky, kdy se cukernatost zvyšovala i o několik stupňů normalizovaného moštoměru za týden. U odrůd s velmi dynamickým hromaděním cukrů, jako je Sauvignon nebo některé PIWI odrůdy (Solaris, Muscaris) docházelo ke zvýšení cukernatosti i o 3°NM za týden. Teploty mezi 20-25°C představují zcela optimální podmínky pro tvorbu cukrů.

Prozatím se však ukazuje, že by ročník mohl být charakterizovaný vyššími nebo optimálními kyselinami. Se zvyšující se cukernatostí se totiž zpomaluje také dynamika poklesu kyseliny jablečné.

Sklizeň jednotlivých odrůd révy vinné probíhá v „tradičních termínech“. V tuto dobu se proto sklízí odrůdy jako Rulandské bílé, Chardonnay, Tramín nebo Pálava. Z modrých odrůd potom Rulandské modré a Zweigeltrebe.
Ročník proto ukazuje velmi dobrou kvalitu bílých i modrých odrůd. Problematické mohou být vysoké kyseliny, které jsou však výrazněji závislé na stanovištích.“

Autorem komentáře je prof. Pavel Pavloušek z Ústavu vinohradnictví a vinařství ZF MENDELU

Kontakt pro bližší informace: prof. Ing. Pavel Pavloušek, PhD., tel.: 728 120 454, mail: pavlous@zf.mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality