Lesy školního podniku zasáhl vítr

11. 2. 2020
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, který patří Mendelově univerzitě, k dnešnímu dni odhaduje, že v důsledku pondělního a úterního větru bude muset vytěžit asi 5600 metrů krychlových dříví. Zákaz vstupu do lesa v tomto okamžiku neplánujeme, uvedl ředitel ŠLP Křtiny Tomáš Vrška. Podle něj by ale návštěvníci lesa měli dbát opatrnosti. Situace se navíc může změnit.

„Největší škody jsou na polesí Habrůvka v okolí Rakoveckého údolí, které je také nejvíce zasaženo kůrovcovou kalamitou, protože tam máme největší podíl smrku,“ uvedl Vrška. Vytěžené plochy po kůrovci mají nestabilní, tedy korunami nezapláštěné okraje a pokud se do nich opře silný vítr, tak ničí a láme další části porostů.  „Tím potom vznikají ještě větší holiny a celá dosavadní pěstební péče a snaha o dosažení kvalitní produkce se doslova sype jako domeček z karet,“ upozornil Vrška. Oproti škodám, které zaznamenaly jiné lesnické společnosti, jsou ty v lesích Mendelovy univerzity minimální. Je to i díky struktuře lesa, ve které převažují listnaté stromy nad jehličnatými.

„Škod, které vítr způsobil, není mnoho, ale je to samozřejmě nepříjemné, protože pořád řešíme nahodilou těžbu namísto úmyslné – tedy té systematicky plánované. Absence nebo výrazné omezení úmyslných těžeb vytváří dluh na výchovách porostů. A o budoucí kvalitě porostů, resp. každého stromu se rozhoduje v prvních 40 letech věku stromu,“ dodal Vrška.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu 10 205 ha a vytváří souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole až k městu Blansku. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 574 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Aktuálně převažují listnaté stromy se zastoupením kolem 62 procent a jejich podíl v posledních letech roste.

Více aktualit

Všechny aktuality