Lesy přístupné lidem na vozíku

9. 9. 2016
Kolektiv pracovníků Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně zahájil práce na projektu, jež má za úkol zmapovat současnou situaci a vytvořit podklady pro navrhování stezek v přírodě pro rekreaci lidí na vozíku, resp. lidi se sníženou mobilitou. Snahou je mimojiné zmapovat názory a požadavky této skupiny návštěvníků lesa a pro tyto účely byl vytvořen dotazník pro zjištění dané problematiky a dalších věcí s tím souvisejících, viz odkaz níže.

Zájmovým územím jsou lesy v Brně a okolí a to jejich severozápadní část, kde se nachází lesy ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně, které odborně spravuje a obhospodařuje Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. S pracovníky Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny je navázána úzká spolupráce a probíhají intenzivní konzultace při mapování a při návrzích samotných. Řešitelé také spolupracují s Magistrátem města Brna – Oddělením státní správy lesů, myslivosti a rybářství.

Řešitelé projektu žádají všechny, kterých se téma dotýká, aby si na vyplnění dotazníku našli čas, případně připsali další připomínky a problémy, se kterými se lidé na vozíku setkávají a které by jim při řešení nových stezek pomohly.

Výsledky dotazníkových šetření budou zveřejněny v časopise Vozíčkář, popř. v jeho elektronické verzi a samozřejmě i na stránkách LesWebu.

Dotazník bude uzavřen 30. 10. 2016.

 dotazník najdete zde:

http://goo.gl/forms/F0HoacXj25cj4Qz42

Více aktualit

Všechny aktuality