Lesnická všestrannost – očima organizátora

3. 5. 2016
Ve dnech 10. - 16. 4. 2016 se konal v Brně již 30. ročník mezinárodní soutěže Lesnická všestrannost. 

Soutěž byla organizována Spolkem posluchačů lesnické a dřevařské fakulty pod patronátem doc. Ing. Radomíra Klvače Ph.D., děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Školního lesního podniku „Masarykův les“ Křtiny a ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a pod záštitou International Forestry Students’ Association (IFSA). Můj první ročník soutěže jsem absolvovala jako organizátor a chci Vám teď co nejvěrněji přiblížit celý její průběh a podělit se s Vámi o své zážitky.

V letošním ročníku si přijelo do Brna porovnat své vědomosti a zručnosti v lesnickém oboru celkem 10 čtyřčlenných týmů z 9 různých zemí. Českou Republiku reprezentovaly týmy z FLD České zemědělské univerzity v Praze a z LDF Mendelovy univerzity v Brně. Mezi další zúčastněné země patřily: Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Estonsko a Srbsko.

Neděle a pondělí byly ve znamení příjezdů všech soutěžících. V úterý ráno se postupně všechny týmy vystřídali na harvestorovém simulátoru, který pro účely soutěže zpřístupnil Ústav lesnické a dřevařské techniky LDF, zbytek programu probíhal veřejně v Lužáneckém parku. Odlehčenou a velmi inspirativní zahajovací řeč pana prof. Ing. Klementa Rejška, CSc. následoval proslov hlavního organizátora soutěže pana Pavla Tylše, který soutěžící i návštěvníky krátce informoval o programu dne. Na týmy v parku čekalo celkem 6 disciplín: rozborka sborka motorové pily na čas, sekání na přesnost, odvětvování na čas, řezání stojícího a ležícího kmene a dvoumužná pila. Pro veřejnost byla dále k vidění show STIHL Timbersports a studenti oboru Arboristika LDF si pro návštěvníky připravili přednášku na téma stromolezení, kterou doplnili praktickou ukázkou. Sokolnická sekce při SP LDF taktéž nemohla v parku chybět. Studenti odpovídali ochotně na zvídavé dotazy návštěvníků a představovali jednotlivé dravce.

Ve středu se program přesunul na střelnici v Holubicích. Zde studenti soutěžili v disciplínách: lovecké kolo, americký trap a malorážka. Navíc si zde mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, luku či kuše.

Ve čtvrtek týmy nejprve počítali v lesích Lesů města Brna zásobu vybraného porostu a následně pokračovali orientačním během. Každý tým dostal lesnickou mapu s vyznačenými místy, které měli za úkol najít. Na jednotlivých stanovištích měli za úkol poznávat přírodniny, hmyz, horniny a minerály, stopy, trus a lebky zvěře a vycpaniny ptáků. V rámci běhu se soutěžící také museli vyšplhat na rozhlednu Babí lom, která je značně vysílila a pořádně jim zamotala hlavu, jelikož se nám studenti občas zabíhali i do jiných částí lesa, nebo se ztratili úplně. Na Mezinárodním večeru jsme se ale naštěstí sešli v plném počtu.

V pátek organizátory čekal velký úkol v podobě sepsání výsledků a nachystání cen. Soutěžící měli den volnější a Brněnský tým případné zájemce nejprve provedl budovou LDF a areálem univerzity a poté i historickým centrem města. Večer už probíhal ve slavnostním duchu, k čemuž přispěli mimo jiné i fanfáry trubačů LDF MENDELU. Úvodního proslovu před samotným vyhlášením výsledků soutěže se tentokrát ujal děkan Lesnické a dřevařské fakulty doc. Ing. Radomír Klvač Ph.D. a samozřejmostí byla i slova od hlavního organizátora Pavla. Nejúspěšnějšími soutěžícími v letošním roce byli naši kolegové z Maďarska.  Na druhém místě skončil tým z Rumunska a třetí místo obsadil tým z Polska.

Z pozice organizátora jsem si akci opravdu užila. Už od začátku jsem si nastavila pracovní tempo ve stylu „Do roztrhání těla a do naplnění duše.“ a takto by se dal popsat i celý průběh týdne. Brzké vstávání a práce dlouho do noci byla společná jak pro organizátory, tak i pro soutěžící (ovšem s drobnými odchylkami v interpretaci).  Absolutně vyčerpaní a s úsměvem na tváři. Ráda bych poděkovala našemu organizátorovi Pavlovi, a vůbec všem organizátorům a soutěžícím, kteří se akce letos zúčastnili. Cílem soutěže není se jen „poprat“ o pohár a prestiž prvního místa, ale jde o to se pobavit a spřátelit se, získat nové znalosti z oblasti lesnictví, seznámit se s jak s učebními tak i pracovními postupy po celé Evropě a upevňovat tak přátelské vztahy na mezinárodní úrovni.  Tohle všechny týmy splnily na jedničku s hvězdičkou a já jsem nesmírně ráda, s jakým nasazením se všichni pustili do plnění hlavního poslání studentské mezinárodní asociace IFSA.

Linda Hábová

Za Mezinárodní sekci Spolku posluchačů při LDF MENDELU

{FUNCTION[„po-modules-photogallery“](id=480)}

Více aktualit

Všechny aktuality