Lesnická všestrannost 2017

22. 3. 2017
Letošní již 31. ročník soutěže Mezinárodní lesnická všestrannost 2017 (International Forestry Versatility 2017) se uskuteční ve dnech 27. – 31. března v Brně. Soutěž je každoročně organizována Spolkem posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty (SPLDF) MENDELU pod patronací International Forestry Students‘ Association (IFSA). Letos nad akcí opět převzal záštitu ministr zemědělství pan Marian Jurečka.

„Celé setkání se v posledních letech setkává s čím dál větší oblibou, a to nejen u studentů z různých zahraničních lesnických fakult, ale také u organizátorů, kteří sdílí se svými zahraničními kolegy podobné hodnoty a stejné nasazení pro celý obor. Na událost se sjíždí týmy opravdu z celé Evropy. O soutěž je opravdu zájem. Letos přijedou týmy například z Belgie, Estonska, Finska a dalších zemí. Běžně se účastní okolo 15 týmů, “ uvedl děkan Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU Radomír Klvač.

Na soutěž do Brna přijíždějí poměřit své síly a znalosti čtyřčlenné týmy, které se představí v úterý 28. března před zraky diváků v brněnském parku Lužánky. Parkem se  rozeznějí motorové pily a zahájí tak celou soutěž. Týmy budou veřejně soutěžit v disciplínách jako rozborka a sborka motorové pily na čas, sekání sekyrou na přesnost, řezání stojícího a ležícího kmene, odvětvování na čas a řezání dvoumužnou pilou. V průběhu bude pro širokou veřejnost pořádán bohatý doprovodný program s Lesní pedagogikou a ukázkami různých zájmových činností studentů v loňském roce to bylo například sokolnictví, stromolezectví a ukázky lovecké hudby. Během celého dne bude přítomen Martin Komárek, vicemistr světa v Timbersportu, který všem ve své show ukázal profesionální zacházení nejen s motorovou pilou.

„Týmy mezi sebou během čtyř dnů soupeří v různých lesnických dovednostech, například se snaží získat co nejvíce bodů na harvestorovém simulátoru v prostorách LDF MENDELU, ve  střeleckých disciplínách (lovecké kolo, americký trap a malorážka), v taxování porostu a v orientačním běhu se stanovišti a poznáváním přírodnin, hmyzu, hornin a minerálů, stop, trusu a lebek zvěře,“ popsal soutěž Pavel Tylš z organizačního týmu.

Po úspěšném nalezení všech zbloudilých soutěžících následuje tradiční Mezinárodní večer, kdy má každý tým možnost představit svoji zemi, kulturu, jídlo a navzájem se s ostatními seznámit. Poslední den je věnován odpočinku, poznávání města Brna, vyhlašování výsledků a rozdělování cen.

Hlavní část soutěže je zahájení, které bude přístupné veřejnosti dne 28. března 2017 v Městském parku Lužánky od 10.00 do 15.00.

                                                                                   Marie Balková, Pavel Tylš za organizátory

Více aktualit

Všechny aktuality