Lesnická fakulta má nový studijní program

25. 7. 2019
Lesnická a dřevařská fakulta otevírá nový studijní program Technologie a management zpracování dřeva jak pro bakalářská, tak pro navazující magisterská studia. Nový program má za cíl připravit specialisty, kteří budou schopni zastávat vysoce odbornou činnost při řízení podniků orientovaných na zpracování dřeva. Nároky na studenty v této oblasti v posledních letech rostou mimo jiné v souvislosti s klimatickou změnou a kůrovcovou kalamitou.

Podle rektorky Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudové studijní programy školy reagují na aktuální společenské výzvy. V zemědělství a lesnictví je to změna klimatu. „Nový studijní program na lesnické fakultě má připravit specialisty, kteří budou schopni zastávat odbornou činnost při řízení podniků, které se orientují na zpracování dřeva,“ uvedla Nerudová. Nový program nahrazuje a modernizuje stávající bakalářský studijní program Dřevařství a navazující magisterský SP Dřevařské inženýrství. Novinky chystají nebo už připravily i další fakulty. Na Agronomické fakultě jde o program Profesní zemědělství, který bude více zaměřený na praxi.

Podle Nerudové je uplatnění absolventů MENDELU značné. Přestáváme samostatně řešit zemědělství a lesnictví ve vztahu ke změně klimatu a začínáme hovořit o hospodaření v krajině. V tomto ohledu je uplatnění našich absolventů vysoké a bude ještě větší,“ uvedla rektorka.

Změny chystá i Provozně ekonomická fakulta (PEF). Na základě vysoké poptávky studentů připravujeme studijní programy Management obchodu a služeb, kde si studenti vyberou buďto specializaci zaměřenou na obchod nebo na cestovní ruch, Finanční služby a administrace IS/ICT, které jsou profesně zaměřené a budou uskutečňovány ve spolupráci s firmami,“ uvedl děkan PEF Pavel Žufan s tím, že hlavní novinky fakulta chystá na akademický rok 2020/2021.

Specifikem fakulty je podle děkana velmi dobrý kontakt s praxí. Provozně ekonomická fakulta jej dlouhodobě uplatňuje prostřednictvím účasti zástupců firem na přednáškách, organizací tzv. řízených praxí, a také společným výzkumem a vývojem. „V reakci na tuto poptávku průběžně aktualizujeme obsah výuky ve standardně nabízených oborech. V nedávné minulosti navíc vznikly tři magisterské studijní obory Finance a investiční management, Řízení a ekonomika obchodu a Automatizace řízení a informatika. Zvýšená poptávka trhu – jak českého, tak mezinárodního – vedla k úpravám všech budoucích programů jak profesně zaměřených, tak také akademicky zaměřených,“ dodal Žufan.

Mendelova univerzita v Brně v současné době stejně jako ostatní školy prochází procesem získávání nových akreditací stávajících studijních programů. Ty nové obsahují řadu inovací, tak aby absolventi co nejlépe obstáli na trhu práce. Mendelova univerzita v Brně má celkem pět fakult a Institut celoživotního vzdělávání. Loni nabízela 75 studijních programů, z toho 27 v cizím jazyce. Univerzita měla 8459 studentů, z toho 1628 zahraničních. Počet absolventů se dlouhodobě pohybuje nad 2300 ročně.

Více aktualit

Všechny aktuality