Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně slaví 95. výročí svého založení

26. 9. 2014
V letošním roce si Mendelova univerzita v Brně připomíná 95. výročí svého založení. Lesnická a dřevařská fakulta je spjata s univerzitou od počátku její historie a vzešla z lesnického oboru, který byl na naší univerzitě zřízen již v roce 1919. Své výročí oslaví Slavnostním zasedáním vědecké rady, které se koná 9. října 2014 ve 14 hodin v aule univerzity.

Tohoto slavnostního aktu, při němž budou předány medaile děkana Lesnické a dřevařské fakulty a Pamětní listy za rozvoj fakulty a domácí i mezinárodní spolupráci, se zúčastní řada zástupců univerzit z ČR i zahraničí, státní správy, institucí, svazů a firem.

Více aktualit

Všechny aktuality