Lesníci vyprodali vánoční stromky, v příštích letech hrozí jejich nedostatek

17. 12. 2018
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny spravující lesy Mendelovy univerzity v Brně o minulém víkendu vyprodal většinu připravených vánočních stromků. Celkem to bylo na devíti prodejních místech ve Křtinách a okolí přibližně 2 000 stromků, což je zhruba o pětinu méně než loni. Většinou se jednalo o smrky, v menším množství pak o borovici lesní, jedli bělokorou a jedli kavkazskou, zájemci si mohli zakoupit i okrasné chvojí. V budoucnu bude zřejmě vánočních stromků nedostatek, jelikož křtinští lesníci při obnově porostů zvyšují podíl listnáčů, uvedl Pavel Čacký, zástupce ředitele Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.

Prodejem vánočních stromků se školní podnik ve Křtinách zabývá dlouhodobě. Většinu z nich lesníci získají z tzv. prořezávek, tj. záměrným výřezem z mladých lesních porostů. Tento pěstební zásah je z lesnického pohledu nutný, aby se snížil počet jedinců na ploše a upravila se případně i druhová skladba budoucího porostu. Výběr jedinců k odstranění však musí určit lesník, aby se nevyřezalo příliš mnoho a aby byl zásah rovnoměrný po celé ploše a nevznikaly velké mezery. „Takto vyřezané stromky se přetřídí a ty pěkné se mohou prodat, zbytek zůstane v lese k zetlení. Stromky z prořezávek nebývají tak husté a souměrné jako z nějaké plantáže, ale kdo chce ušetřit a má raději stromek z přírody, přijde si na své. Bohužel počet takto získaných stromků je čím dál méně,“ uvedl Čacký.
Jak se mění druhová skladba obnovovaných lesů ve prospěch listnáčů, tak ubývá i ploch, kde se dají vybrat vhodné kusy na vánoční stromky. V současné době jsou na školním podniku zdrojem vánočních stromků převážně stromky z prořezávek ploch vzniklých z poslední velké větrné kalamity Antonín v roce 2010.
„Tehdy bylo nutné velké holiny rychle zalesnit, aby se zakryla obnažená půda, zabránilo její erozi a plocha nezarostla buření. Pro tyto účely byly tehdy využity ve větším podílu sazenice smrku, který jako pionýrská dřevina má na takových plochách relativně vysokou ujímavost a rychle odrůstá. Nyní jsou tyto kultury již odrostlé a realizují se první prořezávky, které tímto způsobem lesníkům přináší alespoň nějaký výnos,“ uvedl Čacký. Podobný scénář podle něj lesníci mohou využít na nově vzniklých holinách po kůrovcové kalamitě na řadě míst v ČR, kde je sice zájem plochy zalesnit listnatými dřevinami, ale není napěstováno dostatečné množství jejich sazenic. „Namísto likvidace přebytků sazenic smrku a borovice by se tyto plochy mohly zalesnit a později by se většina vyřezala na vánoční stromky. Tím zároveň budou vytvořeny výchozí podmínky pro věkovou, druhovou a prostorovou rozrůzněnost lesních porostů,“ uvedl Čacký.
Lesníci zároveň odrazují od předvánočních krádeží. „Vyříznutím stromků na místě, kde to není vhodné, se může les poškodit až natolik, že se musí plocha znovu osázet a o sazenice se bude muset opět několik let pečovat,“ uvedl Čacký. Proto lesníci na některých místech rostoucí stromky záměrně „znetvořují“ odstraněním několika větví, lidé si je pak k lesnímu pychu nevyberou. Někdy se používá i postřik na bázi tuků, který po přenesení do „tepla obýváku“ žlukne a začne páchnout. Lesníci ze školního podniku omezují krádeže stromků prodejem vánočních stromků v okolních městech a vesnicích za příznivou cenu. Cena smrku do dvou metrů tak vyjde na 200 Kč.


Kontakt pro bližší informace: Ing. Pavel Čacký, zástupce ředitele ŠLP Křtiny, pavel.cacky@slpkrtiny.cz; tel.: 724 523 753

Více aktualit

Všechny aktuality