Lesní podnik MENDELU získal významné ocenění

25. 6. 2018
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně (ŠLP) získal významné ocenění za příkladné aktivity v oblasti ochrany přírody. Českomoravská myslivecká jednota lesnímu podniku udělila cenu lesní Honitba roku. Prestižní ocenění dostali zástupci univerzity  na slavnostním vyhlášení v rámci Národních mysliveckých slavností v Hluboké nad Vltavou v sobotu 23. června.

Českomoravská myslivecká jednota  vypsala celostátní soutěž Honitba roku už potřetí. Předává se ve třech kategoriích – lesní, smíšená a polní honitba. „Tato soutěž slouží k ocenění aktivit směřujících ke zlepšování životního prostředí pro volně žijící zvěř, udržitelnému rozvoji krajiny a šíření příkladů dobré praxe mezi mysliveckou i širokou veřejností v souladu se zásadami Evropské úmluvy o krajině,“ uvedl zástupce ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Pavel Mauer.

 Školní lesní podnik Mendelovy univerzity se do soutěže přihlásil na základě dlouhodobě dosahovaných výsledků v ochraně životního prostředí, péči o zvěř zahrnující například budování napajedel a políček, řádném lesnickém hospodaření při sladění stavů zvěře s úživností honitby a při dodržování mysliveckých tradic a práci s adepty a studenty myslivosti.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu 10.265 ha a vytváří souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole až k městu Blansku. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 575 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity.

 

Kontakt pro bližší informace:

Ing. Pavel Mauer, zástupce ředitele Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, tel.: 602 535 786, pavel.mauer@slpkrtiny.cz

https://www.honitbaroku.cz/

Více aktualit

Všechny aktuality