LDF zahájila projekt podporující vzdělanost v oblasti ekosystémů a biodiverzity

9. 3. 2015
V rámci realizace projektu „Výchova a podpora vzdělanosti v oblasti významu lesních ekosystémů a podmínek pro zachování jejich diverzity“  zahájil od letošního února Ústav ochrany lesů a myslivosti MENDELU spolupráci s partnerem, kterým je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Na výdajích se velkou mírou podílí Evropský hospodářský prostor a Norské fondy, zbylá pětina bude financována z rozpočtu Lesnické a dřevařské fakulty.

Projekt se zaměřuje na ochranu a šetrné využívání přírodních zdrojů a vzdělání veřejnosti v oblasti funkce lesních ekosystémů. Jednou z cílových skupin jsou studenti MENDELU, pro které bude vytvořen volitelný předmět, ve kterém budou proškoleni a připraveni na práci s veřejností. V rámci praxe potom budou vytvořené vzdělávací programy využívat v práci se žáky základních škol. Dále se mohou studenti těšit na začlenění prvků zdůrazňujících ochranu diverzity lesních ekosystémů do stávajících předmětů a tematické exkurze. Podpořeni budou i studenti doktorského studia zaměřující se na tuto tematiku.

Druhou cílovou skupinou jsou děti, pro které budou připraveny vícedenní exkurze zaměřené na péči o krajinu a obohacené o pestré vzdělávací aktivity. V areálu Jezírko školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka bude vystavena nová vzdělávací učebna, pro veřejnost budou připraveny aktivity v rámci doprovodných programů na mezinárodním lesnickém a mysliveckém veletrhu Silva Regina a lokálních akcích.

Projekt „Výchova a podpora vzdělanosti v oblasti významu lesních ekosystémů a podmínek pro zachování jejich diverzity“ (reg. č.EHP-CZ02-OV-1-040-2015) bude trvat patnáct měsíců, ukončen bude v dubnu roku 2016.

Více aktualit

Všechny aktuality