Krušnohorský vlk potřebuje klid pro aklimatizaci

8. 2. 2023
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR má smlouvu s akademickou institucí – Mendelovou univerzitou v Brně, která se výzkumem velkých šelem dlouhodobě zabývá. Vlk byl při vypuštění opatřen telemetrickým obojkem, který v pravidelných intervalech zaznamenává jeho aktivitu. Víme, že vlk se pohybuje v teritoriu domovské smečky a pravděpodobně přijímá potravu – našly se zbytky jeho trusu i s chlupy. Z dat, která máme k dispozici, nevyplývá, že by zvíře nyní vykazovalo nějaké znaky atypického chování a bylo třeba je odchytávat. Vlk má telemetrický obojek právě proto, aby mohli experti vyhodnotit, kde a jak se pohybuje. Zvíře, které bylo po delším čase vypuštěno zpět do přírody, potřebuje především klid, aby si zvyklo na okolní prostředí.

Od počátku tu byly dvě možnosti  – buď vlka odsoudit k doživotnímu zajetí, nebo se pokusit o jeho návrat do přírody. Po konzultacích s experty ze zahraničí, kteří mají se záchranou zraněných vlků zkušenosti, panovala shoda na té druhé – zkusit jeho návrat do přírody. Je to dlouhodobý proces s nejistým výsledkem.

Monitoring velkých šelem

Více aktualit

Všechny aktuality