Krajinářská architektka získala ocenění

13. 1. 2021
Krajinářská architektka Veronika Chalupová získala třetí místo v prestižní soutěži České komory architektů mapující ty nejkvalitnější diplomové práce architektů, krajinářů a urbanistů. Odbornou porotu zaujala její diplomová práce ze Zahradnické fakulty MENDELU, která se zabývá možnostmi krajinářského řešení vodního díla Vlachovice.

„Od roku 2008 je to poprvé, kdy podobné ocenění získala diplomka v oboru krajinářská architektura. Dosud ceny získávali zejména architekti a urbanisti,“ uvedla děkanka Zahradnické fakulty MENDELU Alena Salašová, která byla zároveň vedoucí oceněné diplomové práce.

Vodní dílo Vlachovice má vzniknout ve Zlínském kraji nad soutokem Vláry a Sviborky. Jedná se o poměrně rozsáhlou vodní nádrž. Chalupová se ve své práci zabývala hodnocením vlivů vodních děl na krajinu a požadavky na krajinářské úpravy kolem nich v kontextu ochrany krajinného rázu.

„Bylo nutné identifikovat hodnoty přírodní, kulturně historické a estetické. Následně vyhodnotit vliv plánovaného vodního díla na krajinu. A pak navrhnout koncepci základních principů uspořádání území po vybudování vodního díla,“ uvedla Salašová, podle které její studentka navrhla univerzální přístup aplikovatelný nejen při budování přehrady, nýbrž při celkové regeneraci krajiny a její adaptaci na klimatickou změnu.

Bližší informace na webu soutěže: https://www.campuj.online/akce

Více aktualit

Všechny aktuality