Mendelova univerzita v Brně usiluje o zajištění zdraví a bezpečnosti studentů a zaměstnanců. Za tímto účelem byl zřízen Krizový štáb MENDELU, který nepřetržitě monitoruje aktuální epidemiologickou situaci. Režim na univerzitě se řídí předpisem ze dne 3.12. Nařízení rektora č. 10/2020 Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru.

AKTUÁLNĚ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí povinnost od 25. 2. nosit respirátor ve vnitřních prostorách (mimo bydliště/místa ubytování) a na veřejně přístupných místech, kde jsou alespoň 2 osoby vzdálené na méně než 2 metry (nevztahuje se na osoby z jedné domácnosti). Pro obyvatele kolejí se tato povinnost nevztahuje na pokoje, na chodbách ale povinnost platí.

Od 2. 3. 2021 do odvolání platí uzavření areálu MENDELU Brno – Černá Pole. Pro pěší je vstup do areálu umožněn pouze hlavními vstupy budovy A, B a hlavní strážnicí, automobilům je vjezd umožněn pouze přes hlavní strážnici.

Na základě aktuálního usnesení vlády platí:

 • Povolení účasti na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob.
 • Povolení účasti na individuálních konzultacích – pouze 1 student a 1 akademický pracovník.
 • Zákaz osobní přítomnosti více než 10 studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce a zkouškách.
 • Zákaz poskytování ubytování na kolejích těm studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště. Výjimku tvoří studenti, kteří se mohou účastnit vzdělávání. Bližší informace o aktuálních podmínkách ubytování na kolejích najdete na stránkách Správy kolejí a menz MENDELU.

Na základě posledního jednání krizového štábu MENDELU platí:

 • Individuální návštěvy knihovny a studovny jsou povoleny při dodržování všech opatření. Více informací o aktuálním provozu knihoven najdete zde.
 • Od středy 17. 3. 2021 je opět pro odběr jídla v krabičce otevřena menza v kampusu v pavilonu X, na Kohoutové a v Lednici.
 • Celý letní semestr akademického roku 2020/2021 bude probíhat on-line, konkrétní informace studenti zjistí od jednotlivých fakult. V co největším předstihu bude Krizový štáb informovat o tom, jak bude probíhat zkouškové období. Potvrzení studentovi o konzultaci, zkoušce atd. v době omezení pohybu vydává vyučující. 
 • Zaměstnanci budou vykonávat v maximální možné míře práci z domova. Služební a zahraniční vědecké cesty jsou omezeny na nutné minimum. Při návratu ze zahraničí musí zaměstnanci po dobu 14 dnů vykonávat výhradně práci na dálku.
 • Ve všech areálech univerzity je povinné nošení respirátorů (např. FFP2 nebo KN 95), s výjimkou pro 1 osobu v místnosti. Počet osob na jednání nebo ve společné kanceláři nesmí být více než 2. MENDELU se připravuje na testování zaměstnanců.
 • povinné testování pro vstup do areálu (Od 15. 3. 2021 bude v prostorách a v areálech univerzity probíhat povinné testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2. S účinností od 17. 3. 2021 nesmí být žádný zaměstnanec osobně přítomen v prostorách a areálech univerzity bez negativního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 podstoupeného v posledních 7 dnech.)

Pravidla pro testování a pro vstup do areálů budou následující:
Každý zaměstnanec, který bude osobně přítomen na pracovišti a neprokáže se negativním testem, certifikátem o očkování nebo potvrzením o prodělání nemoci v souladu s metodickým pokynem rektora, je povinen se zaregistrovat v rezervačním systému a nechat se otestovat. V zájmu ochrany zdraví je každý zaměstnanec povinen se dostavit na jím rezervovaný čas, dodržovat rozestupy alespoň dva metry, mít nasazený respirátor do doby samotného testu a při vstupu do testovacího místa si vydezinfikovat ruce.

Pro kampus Černá Pole – pro zaměstnance MENDELU, SKM, BZA:
Vstup do areálu kampusu bude pouze přes turniket u strážnice mezi budovou „A“ a „B“.
Testování bude externí firma Livian zajišťovat POC antigenními testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v prostorách přízemí budovy „O“.
Testování v prostorách budovy „O“ bude probíhat od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 16:00.
Odkaz na rezervační systém je zde.

Pro ŠZP Žabčice – areál Žabčice:
Testování bude Cytogenetická laboratoř Brno zajišťovat POC antigenními testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v prostorách ŠZP Žabčicekaždou středu v čase od 10:00 do 12:00.
Odkaz na rezervační systém je zde.

Pro areály v Lednici:
Testování pro zaměstnance Zahradnické fakulty, SKM a ŠZP Žabčice bude externí firma Livian zajišťovat POC antigenními testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v prostorách ​AulyZFkaždou středu v čase od 7:00 do 17:00. 
Odkaz na rezervační systém je zde.

Pro ŠLP Křtiny a ostatní areály:
Testování zaměstnanců bude zajištěno preventivním testem podle pokynů ředitele.

Krizový štáb Mendelovy univerzity v Brně se dohodl na změně barvy univerzitního semaforu od 12. října na barvu červenou.

Univerzitní semafor

0 - Nulové nebo zanedbatelné riziko

Studenti:

 • Doporučeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
 • Povinností desinfekce rukou při vstupech do areálu univerzity, při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do areálů univerzity
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky

Zaměstnanci:

 • Doporučeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, desinfekce rukou u všech vstupů
 • Vyučující přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec orgán zaměstnavatele o práci z domova

Provoz areálů:

 • Standardní
 • Všem externím osobám je doporučeno nošení roušek či jiné ochrany dýchacích cest a použití dezinfekce

Provoz Správy kolejí a menz (SKM):

 • Bez omezení, případně dle nařízení ředitelky SKM

Provoz Centra sportovních aktivit (CSA):

 • Bez omezení

Provoz Botanické zahrady a arboreta (BZA):

 • Bez omezení

Provoz Ústřední knihovny a Informačního centra:

 • Bez omezení

 

1 - Výskyt nákazy bez komunitního přenosu

Studenti:

 • Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, desinfekce rukou u všech vstupů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do areálů univerzity
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky
 • Kontaktní výuka v max. počtu 100 osob v jedné místnosti. V případě vyššího počtu osob v jedné místnosti bude výuka online

Zaměstnanci:

 • Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, desinfekce rukou u všech vstupů
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec orgán zaměstnavatele o práci z domova
 • Omezeno pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 100 osob. Ve venkovních prostorách pak nad 500 osob

Provoz areálů:

 • Standardní
 • Všem externím osobám je nařízeno nošení roušek či jiné ochrany dýchacích cest a použití dezinfekce

Provoz Správy kolejí a menz (SKM):

 • Při prvním vstupu na koleje univerzity je od studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno a dle nařízení ředitelky SKM

Provoz Centra sportovních aktivit (CSA):

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno

Provoz Botanické zahrady a arboreta (BZA):

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno

Provoz Ústřední knihovny a Informačního centra:

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Brno a Ministerstva kultury ČR

2 - Počínající komunitní přenos

Studenti:

 • Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, desinfekce rukou u všech vstupů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do areálů univerzity
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky
 • Kontaktní výuka v max. počtu 100 osob v jedné místnosti. V případě vyššího počtu osob v jedné místnosti bude výuka online

Zaměstnanci:

 • Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, desinfekce rukou u všech vstupů
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec orgán zaměstnavatele o práci z domova
 • Zakázáno pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 100 osob. Ve venkovním prostorách nad 200 osob
 • Vedoucím pracovišť se doporučuje umožnit zaměstnancům práci z domova

Provoz areálů:

 • Standardní
 • Všem externím osobám je nařízeno nošení roušek či jiné ochrany dýchacích cest a použití dezinfekce

Provoz Správy kolejí a menz (SKM):

 • Při prvním vstupu na koleje univerzity je od studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno a dle nařízení ředitelky SKM

Provoz Centra sportovních aktivit (CSA):

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno

Provoz Botanické zahrady a arboreta (BZA):

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno

Provoz Ústřední knihovny a Informačního centra:

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Brno a Ministerstva kultury ČR

3 - Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos

Studenti:

 • Omezený vstup studentů do areálů univerzity. Povolen vstup pouze individuálně po dohodě s vyučujícím, za účelem ubytování v zařízeních univerzity, pro stravovací zařízení univerzity a za účelem návštěvy Ústřední knihovny a Informačního centra
 • Výuka probíhá pouze online
 • Přijímání zahraničních studentů je až na výjimečné případy pozastaveno

Zaměstnanci:

 • Je zajištěn základní provoz pracovišť. Zaměstnancům se nařizuje práce z domova. Vstup povolen pouze oprávněným osobám
 • Pořádání akcí, zasedání, porad a podobná setkání je povoleno pouze online
 • Přijímání zahraničních zaměstnanců je až na výjimečné případy pozastaveno
 • Zahraniční cesty se zakazují. Povoleny jsou pouze služební cesty po odsouhlasení rektorky / děkana / ředitele ICV/ ředitele školních statků

Provoz areálů:

 • Areály univerzity jsou veřejnosti uzavřeny. Vstup povolen oprávněným osobám externích subjektů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 osoby externích subjektů nevstupují do areálů univerzity

Provoz Správy kolejí a menz (SKM):

 • Při prvním vstupu na koleje univerzity je od studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19.
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno a dle nařízení ředitelky SKM

Provoz Centra sportovních aktivit (CSA):

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno

Provoz Botanické zahrady a arboreta (BZA):

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno

Provoz Ústřední knihovny a Informačního centra:

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Brno a Ministerstva kultury ČR

 

Krizový štáb MENDELU situaci nepřetržitě monitoruje, v případě potřeby spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí a přijímá potřebná opatření na zabránění šíření koronaviru.

Psychologické služby na MENDELU

Studenti i zaměstnanci mohou v případě potřeby využít zdarma psychologické služby poskytované Poradenským a profesním centrem MENDELU. Psycholožky vás mohou podpořit ve zvládání studijních či pracovních povinností, vybalancování pracovních a rodinných povinností, obavami z nákazy Covid-19 apod. Setkání probíhají osobně nebo on-line, vše je na domluvě. Podrobnosti najdete zde (https://icv.mendelu.cz/ppc/psychologicke-poradenstvi).

Pokyny pro vyučující

Zpřístupnění učebních opor

Jako studijní opory je možné využít již dříve vytvořené elektronické knihy v rámci projektu eMendelu, řada učebních textů byla vytvořena při řešení různých projektů a jsou zveřejněny na různých webových serverech nebo v LMS systémech. Při přípravě nových akreditací kombinované formy studia byl pro mnoho předmětů vytvořen Průvodce studiem, který je nyní možno úspěšně využít.

Studijní materiály, které z nějakého důvodu nemohou být zveřejněny, je možné studentům uložit na Dokumentový server předmětu.
A je samozřejmě možné využít externí zdroje, učební opory partnerských univerzit apod., některé z nich jsou zpřístupněny speciálně po dobu opatření, jako je projekt Kramerius Národní knihovny ČR .

Další zajímavé zdroje prezentuje průběžně Ústřední knihovna MENDELU na svém webu a Facebookové stránce .

Jak se vzdělat v realizaci on-line výuky

K dispozici je řada různých informačních zdrojů až po online vzdělávací kurzy EPALE i webináře Euroguidance, jako je kurz Lektorské minimum, který je určen všem začínajícím lektorům a je vám k dispozici ZDARMA zde .

Zadávání a odevzdávání korespondenčních úkolů

Zejména cvičení je možné nahradil řešením korespondenčních úkolů, seminárními pracemi apod. Při jejich zadávání je ale potřeba vzít v úvahu celkové nároky na studenty a uvědomit si, že obdobně postupují všichni vyučující. .

Korespondenční úkoly je možné studentům ukládat na dokumentový server, případně zaslat hromadným e-mailem. Řešené úkoly je nejlépe shromažďovat do Odevzdávárny v UIS.

Vedení on-line přednášek, seminářů a cvičení

Pro podporu distanční formy vzdělávání shromažďuje informace a zajímavé odkazy MŠMT na svém webu .

Dobrou formou komunikace se studenty jsou on-line přednášky a konzultace. Je možné je realizovat různou formou v různých prostředích. Univerzita má k dispozici nástroj Microsoft Teams, který takovou výuku umožňuje. Návod k jeho využití je k dispozici v podobě elektronické knihy s názvem Microsoft Teams na portále https://emendelu.publi.cz/. Tento nástroj umožňuje sdílet video přenos, prezentaci v Microsoft PowerPoint, plochu počítače a prezentovat i použití různých softwarových nástrojů. Z on-line komunikace je možné pořídit záznam pro studenty, kteří se výuky nemohli zúčastnit osobně. Nejvhodnějším časem pro on-line přednášku je rozvrhovaná doba výuky, aby nedocházelo ke kolizím. Řada vyučujících touto formou vede také semináře nebo cvičení (projektová, teoretická, výpočtová apod.)

Další informační zdroje od firmy Microsoft:

Záznam z webináře pro pedagogy Univerzity Karlovy (česky)

Krátká videa dokumentující základní operace v MS Teams (anglicky)

Delší videa popisující podrobně nástroj Microsoft Teams včetně jeho pokročilých funkcí (anglicky)

Pro zájemce je dostupný také Microsoft Teams Blog (anglicky)

Konzultace se studenty

Pro konzultace se studenty je možno využít opět Microsoft Teams, ale také jiné nástroje jako je Skype, ICQ apod. Nejlepší je využívat pro výuku i komunikace jeden tým a pro jednotlivé aktivity vytvářet jednotlivé kanály. Lépe se v nich pak orientuje. Studenti také mohou prezentovat své výsledky touto cestou pro celou skupinu, i vzájemně diskutovat. .

Konzultace s kolegy

Také pro konzultaci s kolegy z ústavu je možné s výhodou vytvořit tým v prostředí Microsoft Teams. .

Literatura pro výzkumné aktivity

Souhrn všech dostupných databází včetně dočasně uvolněných zdrojů najdete zde.

Jsou vystaveny návody pro připojení z domova a návody pro vyhledávání.

Pokyny pro studenty

Konkrétní studijní záležitosti řešte prosím individuálně na studijním oddělení vaší fakulty.

Zajištění výuky v době mimořádných opatření a po jejich skončení

Informační podporu shromažďuje MŠMT a prezentuje na webu:

Podpora distanční výuky studentů má tři hlavní části:

 • Elektronické opory v podobě PDF dokumentů, elektronických knih na eMendelu, prezentací, video záznamů apod. mohou být umístěny na úložiště v UIS, na eMendelu, webových serverech provozovaných fakultami či ústavy, e-learnigové opory v systému Moodle, stejně jako dostupné učební texty jiných univerzit. S výhodou je možno využít průvodce studiem, v rámci přípravy žádostí o akreditace nových studijních programů vyučovaných v kombinované formě studia jich bylo mnoho vytvořeno (šablonu vytvořil prof. Klimeš z ÚI PEF, spolu s příkladem řešení je uložena na SharePointu komise) Pokud některý vyučující vyčerpá přidělenou kapacitu na dokumentovém serveru, požádá svého SIF o navýšení kapacity a ten ho zajistí na OIT. V případě nepřítomnosti SIF je možné pořádat přímo OIT přes helpdesk.
 • Korespondenční úkoly, které mohou zastoupit realizaci cvičení. Pokud však vstupují do hodnocení studenta, je nutné je ukládat do oficiálního úložiště v UIS.
 • On-line výuka může být realizována pomocí Skype, YouTube (malé skupiny) nebo Microsoft Teams (návod poskytl dr. Procházka z ÚI PEF, je dostupný na SharePointu komise). Návod pro studenty je k dispozici od fy Microsoft, OIT rozešle odkaz na vhodný návod studentům.

  Žádáme studenty, aby ke studiu přistupovali odpovědně, aktivně se zúčastňovali on-line výuky, řešili a odesílali korespondenční úkoly a připravovali se na zkoušky. Za současné situace není nutné žádné termíny posouvat, a to platí i v případě prodloužení platnosti opatření tak, aby zůstaly nejméně dva týdny kontaktní výuky v letním semestru 2019/2020 (týká se primárně končících ročníků). V posledních týdnech výuky by byla řešena situace specifických požadavků předmětů např. organizací blokové výuky apod. Za tímto účelem bude sestaven speciální rozvrh reflektující aktuální požadavky tak, aby zkouškové období bylo u nekončících ročků ukončeno nejpozději do 24. 7. 2020. Teprve, pokud by opatření přesáhlo až do posledních dvou týdnů rozvrhované výuky nebo zkouškového období, budou hledány formy on-line ověřování znalostí studentů, případně stanoveny nové termíny zkouškového období, tak aby délka zkouškového období nebyla zkrácena a studentům bylo umožněno všechny zkoušky řádně absolvovat, včetně koordinace zkušebních termínů, aby byl prostor zkouškového období co nejlépe využit a zkušebních termínů bylo dostatečné množství. Konkrétní řešení jsou specifická na jednotlivých fakultách, proto budou řešena v pravomoci jednotlivých fakult včetně úprav harmonogramu fakulty, tak aby státní zkoušky byly ukončeny a vypořádány v UIS nejpozději 30. 6. 2020.

Studium v akreditovaných studijních programech probíhá na VÚ ICV stejně jako na ostatních součástech MENDELU. Výuka v kurzech Univerzity třetího věku MENDELU je dočasně přerušena. Ostatní kurzy – programy celoživotního vzdělávání byly buď přerušeny, ukončeny, nebo se realizují distanční formou. Aktuální informace průběžně sledujte na www.icv.mendelu.cz anebo v případě potřeby kontaktujte příslušné osoby (nejlépe emailem).

Ochranná opatření pro hromadné návraty studentů ze zahraničí

 1. Oznámení proveďte bezprostředně po vstupu na území ČR. Neprovádějte je předem. Oznamte se v den příjezdu nebo den následující po dni příjezdu. Oznámení je možné provést na infolince KHS JmK (+420 773 768 994) nebo na e-mailu pendleri@khsbrno.cz.
 2. Po provedení oznámení nečekejte zpětnou vazbu. V této době není v silách hygienické stanice obratem reagovat na každý jednotlivý email. Pokud nám budou informace chybět, ozveme se Vám zpět na e-mail/telefon, který nám na sebe necháte. V opačném případě považujte svoji povinnost za splněnou.
 3. Dle znění mimořádného opatření nemůžeme na testy provedené v zahraničí brát zřetel. Výsledek testu je třeba zaslat na emailovou adresu pendleri@khsbrno.cz.
 4. Neposílejte nám místo výsledku testu SMS zprávy z laboratoře, že jste negativní. KHS JmK má sice přístup do informačního systému, kam laboratoře zasílají výsledky, ale nejsme schopni každý test ověřit. Přednost má kontrola testu u nemocných a jejich významných kontaktů. Navíc povinnost předložit výsledek testu hygienické stanici vyplývá dotčeným osobám přímo ze znění mimořádného opatření.
 5. Všechny osoby, na které se nevztahují výjimky z ochranného opatření, které mají povinnost se oznámit hygienické stanici, mají povinnost do 72 h od svého příjezdu předložit výsledek RT-PCR testu provedeného na území ČR. Pokud výsledek testu v tomto termínu nepředloží, musí strpět 10 dnů povinných karanténních opatření. S ohledem na povinnosti uložené ochranným opatřením definovaným vyučujícím a studentům (viz níže bod 7.) předpokládáme, že se studenti ihned po vstupu na území ČR nechají otestovat. Aktuálně je testovacích kapacit v Brně dostatek. Jejich seznam je uveden na https://koronavirus.mzcr.cz/. Stačí se pouze pár dnů předem objednat.
 6. Studenti a vyučující, kteří jsou státními příslušníky zemí, které nejsou na seznamu (aktuální seznam v příloze emailu) zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nebo jsou státními příslušníky označených zemí dle bodu III.1 mimořádného opatření, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států, mají povinnost absolvovat test RT-PCR test, který musí předložit svojí vzdělávací instituci, aby mohli zahájit studium. Tito studenti i vyučující jsou pak i nadále omezeni na volném pohybu dle bodu II. mimořádného opatření a zároveň mají povinnost nosit roušky, a to až do negativního výsledku druhého RT-PCR testu, který mají podstoupit po 14 dnech od svého vstupu na území ČR.

Jsem v karanténě, nemocný nebo mám jiná zdravotní omezení

Informace hlaste v Kontaktním centru v UIS přes hlášenku zdravotního omezení.Umožňuje nahlásit a doložit nemoc, karanténu, umístění do izolace a další překážky ve studiu, které studijní referentka fakulty zapíše do UIS pro informaci Vašim vyučujícím. Současně máte možnost touto hlášenkou upozornit i na svá zdravotní omezení, která by mohla být mylně vykládána jako příznaky onemocnění covid-19 (chronická rýma, CHOPN, …). Na základě Vašeho oznámení v tomto formuláři bude zaznamenáno Vaše zdravotní omezení v UIS jako specifická potřeba, abyste byli chráněni před nesprávným hodnocením Vašeho zdravotního stavu.

Mám trvalý nebo přechodný pobyt na Slovensku, studijní pobyty na Slovensku

Při přechodu hranice z ČR na Slovensko se nemusí vysokoškolští studenti, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt ve Slovenské republice prokazovat negativním testem na koronavirus. Studenti z ČR, kteří nemají trvalý ani přechodný pobyt na Slovensku jsou povinni předložit negativní test na koronavirus. Informace zde: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice%20_15_09.pdf.

Rady a tipy pro prváky

Užitečné informace ohledně studia, informačního systému a další rady do začátku najdeš na webu https://prvaci.mendelu.cz. Taky se ti můžou hodit videonávody. Najdeš tam nejen návod na Microsoft Teams a UIS.

Prodejna skipt

Prodejna skript nabízí všem studentkám a studentům možnost nákupu skript prostřednictvím e-mailu. Nákup skript můžete uskutečnit přes emailovou adresu prodejna.skript@mendelu.cz, Vydavatelství MENDELU Vám následně skripta zašle Českou poštou s přiloženou fakturou. Bližší informace naleznete na webu Vydavatelství. Pokud neseženete skripta v prodejně, pište na knihovna@mendelu.cz.

Věříme, že Vám tato služba usnadní současnou nelehkou situaci.

Knihovna

Knihovna a studovny jsou od 12. 4. 2021 otevřeny, více informací najdete zde.

 

Koronavirus - pomáháme

Kontaktní linky ke koronaviru

Pro uchazeče o studium a studenty

v případě nejasností kontaktujte e-mailem nebo telefonicky studijní oddělení své fakulty:

Pro zaměstnance

personální otázky

Pro studenty a zaměstnance ze/v zahraničí

Obecné dotazy

ohledně vývoje situace na MENDELU

Information in English


Krizový štáb

Hlavní body z jednání krizového štábu ze dne 1. 3. 2021

 • Zaměstnanci budou vykonávat v maximální možné míře práci z domova.
 • V areálu univerzity jsou povinné respirátory FFP2, počet osob na jednání nebo ve společné kanceláři nesmí být více než 2.  
 • Potvrzení studentovi o konzultaci, zkoušce atd. v době omezení pohybu vydává vyučující.  
 • Od čtvrtka 4. 3. 2021 bude menza z důvodu eliminace možnosti šíření nákazy uzavřena, jídla nebudou vydávána ani přes výdajové okénko.  
 • MENDELU se připravuje na testování zaměstnanců.
 • Omezení služebních cest a zahraničních vědeckých cest na nutné minimum.

Členové krizového štábu

 

 

Kde hledat další informace

 

23. 11. 2020

Na základě rozhodnutí vlády je od středy 25. listopadu vzhledem k zlepšující se epidemické situaci povolená praktická a laboratorní výuka...


13. 10. 2020

Na základě mimořádného opatření vlády s platností od 14.10.2020 je zakázána osobní přítomnost studentů, kteří mají trvalý pobyt na...


9. 10. 2020

Mendelova univerzita v Brně od pondělí 12. října přechází plně na online formu výuky. Vyplývá to z aktuálního usnesení vlády, která se...


22. 9. 2020

Mendelova univerzita v Brně od středy 23. září přechází z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje na online výuku. Vyplývá...


7. 9. 2020

Zimní semestr na Mendelově univerzitě v Brně začne v původním termínu 21. září. Převažovat bude prezenční forma výuky. Distančně budou...


16. 4. 2020

Aktuální informace k rozhodnutí vlády ze dne 14. 4. 2020Studentům, připravujícím se na ukončení studia v bakalářských, navazujících magisterských...


25. 3. 2020

Studentům bude poskytnuta 50% sleva na kolejné od 1. 4. do konce smlouvy, nejpozději však do 30. 6. s tím, že student na pokoji nebude pobývat...


22. 3. 2020

Dvě zahraniční studentky byly v tomto týdnu po svém návratu do vlasti pozitivně testovány na nový typ koronaviru. Studentky, které byly na MENDELU...


20. 3. 2020

S ohledem na aktuální situaci nouzového stavu, s přihlédnutím k pohybu osob v univerzitním kampusu, bude s platnostiod pondělka 23. 3. 2020...


12. 3. 2020

Dle  Nařízení rektora č. 2/2020 bych Vám ráda připomněla, že od hlášení prvního nakaženého koronavirem dne 11. března v JM kraji mohou...


 

Bližší informace o koronaviru a praktické rady

 

 

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU