Konference Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb

14. 10. 2015
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky vás zve na konferenci na téma Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb, která se koná 15. a 16. října v Šardicích na Hodonínsku. Zájemci o účast se mohou hlásit do 13. října na e-mail info@proprirodu.cz. Účastnický poplatek činí 990 Kč.

Konference bude věnována aktuálním otázkám stavu polních honiteb, vlivu zemědělského hospodaření na zvěř, záměrům státu v oblasti péče a ochrany životního prostředí, možnostem a způsobům zlepšování funkcí přírodní infrastruktury včetně prezentace finančních nástrojů. Vybrané příspěvky budou zaměřené na aspekty škod zvěří a škod na zvěři. Součástí konference je exkurze – prezentace účinných agroenvironmentálních opatření ve vybrané polní honitbě.

 

Program konference

1.den – čtvrtek

8:30 – 9:30 Registrace účastníků

9:30 – 10:00 Slavnostní zahájení

10:00 – 12:00 Blok referátů

* Stav přírody a krajiny v polních honitbách, vlivy systému zemědělského hospodaření na zvěř

(Dr. Ing. Petr Marada, MDDr. Libor Křikava)

* Současná činnosti člověka v přírodě a krajině – dopady na zdravotní a početní stav zvěře

(MVDr. Pavel Forejtek, CSc.)

* Záměry Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství v oblasti péče o přírodu a krajinu v období 2015 – 2020 , finanční nástroje (dotace) určené k realizaci krajinných prvků a políček vhodných pro zvěř, požadavky na tvorbu projektů a žádostí o dotace

(Ing. Stanislav Koukal, AOPK RP Jižní Morava)

* Krajinné prvky, políčka pro zvěř, biotechnické objekty – význam v krajině z pohledu prevence škod zvěří a škod na zvěři (Ing. Martin Ernst, PhD., Dr.Ing. Petr Marada)

12:00 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:00 Blok referátů

* Podmínky pro umístění krajinných prvků, políček pro zvěř, biotechnických objektů – právní důvod užívání, územní plánování, pozemkové úpravy (Mgr. Ondřej Zemandl)

* Postupy zakládání vybraných krajinných prvků a následná péče, vhodný výsadbový materiál (Ing. Stanislav Flek)

* Ochrana soliterních ovocných stromů vysazovaných pro obnovu krajiny (Dr.Ing. Petr Marada)

15:00 – 15:30 Přestávka

15:30 – 17:00 Blok referátů

* Hodnocení stávajících metod a nové perspektivní metody uplatnitelní v prevenci škod působených na zvěři (Ing. František Havránek, CSc., Ing. Antonín Machálek, CSc.)

* Hodnocení stávajících metod a nové perspektivní metody uplatnitelné v prevenci škod působených zvěří (doc. Ing. Jan Mikulka,CSc.)

17:00 – 19:00 Přestávka – večeře

19:00 – 22:00 Workshop

Otevřené pracovní setkání – téma Budoucnost mysliveckého hospodaření v podmínkách intenzivního zemědělství, problematika škod zvěří a škod na zvěři (moderuje Dr.Ing. Petr Marada) – Penzion Šardice

 

2.den – pátek

* Exkurze v polní honitbě – prezentace funkčních realizací agroenvironmentálních opatření v krajině (Dr.Ing. Petr Marada)

 

* Jakékoliv dotazy zodpovíme na tel +420 545132380, +420 602 578 784.

 

Možnost rezervace ubytování v místě:

* Penzion Šardice, Sklepy za dědinů 786, 696 13 Šardice tel.: +420 777 745 521 , e.mail: info@penzionsardice.cz www.penzionsardice.cz

Více aktualit

Všechny aktuality