Konference "Veřejné zakázky a PPP projekty"

15. 3. 2017
Dne 25.5. - 26.5.2017 se koná 11.ročník odborné a vědecké mezinárodní konference Veřejné zakázky a PPP projekty.

Dne 25. 5. – 26. 5. 2017 se koná 11. ročník odborné a vědecké mezinárodní konference
Veřejné zakázky a PPP projekty se zaměřením na první zkušenosti s aplikací zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který vychází z nové generace zadávacích
směrnic EU. Příspěvky na konferenci a účast je možné realizovat v termínu do 23. 5.
2017 na email:
verejne.zakazky@pef.mendelu.cz<mailto:verejn%20e.zakazky@pef.mendelu.cz,>, více
informací na http://vz.pef.mendelu.cz.

Více aktualit

Všechny aktuality