Konference MENDELTECH INT. 2016

21. 3. 2016
Dovolte nám Vás pozvat na 3. ročník mezinárodní vědecké konference MENDELTECH INT. 2016, která se bude konat dne 1. - 3. 4. 2016 při příležitosti veletrhu TECHAGRO 2016.

 

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem předsedy organizačního výboru konference pana doc. Ing. Pavla Máchala, CSc., prof. h. c. si Vás dovolujeme pozvat na 3. ročník mezinárodní vědecké konference MEN DELTECH INTERNATIONAL 2016 pořádanou pod záštitou pana prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc., rektora Mendelovy univerzity v Brně, a pana Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí České republiky.

Konference se uskuteční 1. – 3. dubna 2016 v Aule Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií, třída Generála Píky 2005/7.

Program konference je zaměřen na prezentaci současných vědecko-výzkumných a provozních poznatků z oblasti ekologicky šetrné aplikace techniky v zemědělství a souvisejících oborech a jejich transfer do praxe a je realizována při příležitosti Mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2016 a Veletrhu obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA 2016.

Aktuální informace naleznete zde: http://mendeltech.mendelu.cz

Registraci a přihlášení na konferenci je možné provést: http://mendeltech.mendelu.cz/registrace.php

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu: mendeltech@mendelu.cz

Těšíme se na Vaši účast –  organizační a vědecký výbor konference.

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality