Etická komise Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Etická komise pro výzkum s lidskými subjekty členové zápisy
Etická komise pro zacházení se zvířaty, která je odbornou komisí pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných (laboratorních) zvířat Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Etická komise pro zacházení se zvířaty, která je odbornou komisí pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných (volně žijících) zvířat Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektora pro doktorské studium Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektora pro hospodářsko-správní činnost členové zápisy
Komise rektora pro ICT Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektora pro kvalitu Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektora pro personální rozvoj MENDELU členové zápisy
Komise rektora pro Public Relations Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektora pro sestavování rozvrhů Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektora pro strategii a udržitelnost členové zápisy
Komise rektora pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektora pro vzdělávací činnost Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektora pro zahraniční vztahy a internacionalizaci Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Likvidační komise pro celoškolská a rektorátní pracoviště členové zápisy
Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat na externích pracovištích pro výuku a výzkum Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat pro Školní zemědělský podnik Žabčice Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny členové zápisy
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice členové zápisy
Rada pro komercializaci členové zápisy
Redakční rada časopisu MENDEL GREEN Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Redakční rada časopisu Mendelu Beskydy členové zápisy
Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis členové zápisy
Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis členové zápisy
Redakční rada vědeckého časopisu Agricultura Tropica et Subtropica členové zápisy
Ústřední náhradová komise členové zápisy
Výbor kybernetické bezpečnosti členové zápisy
Výbor pro řízení rizik Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy