Kde jsou hranice plagiátorství?

28. 4. 2020
Jak poznat, co je a co není plagiátorství? Jak posoudit jeho závažnost? To jsou otázky, kterými se budou zabývat pedagogové z devíti univerzit ve středu 29. dubna na webináři k problematice plagiátorství. Tato tematika včetně tzv. Contract cheating, tedy psaní diplomových prací na objednávku, se stává znovu aktuální v době, kdy se pozvolna uvolňují vládní opatření proti šíření koronavirové nákazy.

Odborníci aktuálně vedou diskuze o tom, jakou formu budou mít závěrečné zkoušky na vysokých školách, zda budou prováděny on-line, nebo se stihneme vrátit k „tradiční formě“ státnic. Rostoucí objem dostupných digitálních zdrojů akademické povahy na jednu stranu přispívá k intenzivnější komunikaci mezi akademiky a studenty z celého světa, na druhou stranu dramaticky rozšiřuje příležitosti k nekorektnímu využívání výsledků cizí práce. Jak tedy můžeme rozpoznat plagiát a rozlišit eticky nepřijatelnou praxi od obyčejných opomenutí, omylů a nedorozumění?

Problematikou plagiátorství a psaní diplomových a jiných prací na zakázku se již deset let zabývá tým odborníků z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Plagiátorství řeší také univerzity v zahraničí, a jak ukázalo několik virtuálních konferencí o sdílení poznatků a zkušeností je velký zájem. Přesto má každá země svá specifika. V České republice vznikl vloni projekt, ve kterém se spojily Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Pardubice, Vysoká škola ekonomická v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ostravská univerzita a Západočeská univerzita v Plzni. Cílem projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích, který podpořilo MŠMT, je pomoci domácí akademické komunitě dospět k jasnému konsenzu o povaze, projevech a hranicích plagiátorství.

„Projekt je založen na myšlence, že pro posouzení etických otázek nevystačíme s technickými řešeními – o tom, co už je a co ještě není nepřípustná praxe, musí vždy rozhodovat člověk. Proto jsme projekt soustředili na přípravu konkrétních aktérů – vedení univerzit a fakult, vyučujících, studentů i technicko-administrativních pracovníků – na konkrétní situace. Projekt by jim měl poskytnout návody, tipy a podněty k přemýšlení v podobě analýz, příruček a workshopů. Kontaktní formy myšlenkové výměny (konference, workshopy) jsme sice museli vzhledem k tzv. koronakrizi zatím omezit, obsah plánovaných výstupů ale zůstává zachován a bude k dispozici digitální formou. Připravované webináře jsou prvními veřejnými výstupy projektu, další aktivity budou následovat po celý rok 2020,“ uvedl vedoucí projektu za Masarykovu Univerzitu v Brně, Petr Černikovský.

První webinář se bude konat ve středu 29. dubna 2020 od 15 hod. a jeho téma se bude věnovat obecně fenoménu plagiátorství, jak je poznat, jak posoudit jeho závažnost. „Dále se budeme zabývat důvody, které vedou studenty k plagiátorství a možnostmi prevence. Na webináři budou prezentovány také výsledky výzkumu z 39 evropských zemí o tom, jak studenti a učitelé plagiátorství vnímají. Na závěr budu představeny i technické možnosti systémů pro podporu odhalování plagiátorství,“ uvedl Tomáš Foltýnek z Provozně ekonomické fakulty MENDELU.

Další webinář má téma Contract cheating neboli práce psané na zakázku a bude se konat 14. května 2020 .„Zpracujeme podklady pro Vaše seminární či závěrečné práce, eseje nebo referáty“ lákají firmy studenty. Zaručují kvalitní práci, dokáží být rychlí a anonymní. Co se ale skrývá za touto zdánlivě neškodnou službou? Někdy i možnost následného vydírání toho, kdo si službu objednal. Práce psané na zakázku jsou vážným problémem, který se objevuje napříč všemi univerzitami po celém světě. Bude řeč nejen o tom, jaká je současná situace, ale také jak ji řešit nebo podvodům předcházet. Kromě toho budou představeny výsledky tuzemských i zahraničních výzkumů v této oblasti.
Oba webináře povedou odborníci z Mendelovy univerzity v Brně, kteří se této problematice dlouhodobě věnují. Webinář „Kde je hranice plagiátorství“ proběhl ve více než desítce nejen evropských zemí a byl přeložen do šesti jazyků. Tuto středu bude historicky poprvé probíhat jako webinář v českém jazyce.

Kontakt pro bližší informace: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D., tel.: 776 123 816, tomas.foltynek@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality