Kam směřuje design v Evropě?

7. 11. 2018
Odpověď na tuto otázku možná nejdete na výstavě v Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně, na které představují studenti oboru designu nábytku a interiérů své práce. Jsou zde výsledky 14. ročníku mezinárodní soutěže „Cena prof. Jindřicha Halabaly  2018", do které bylo přihlášeno celkem 266 prací ze 14 univerzit ze 7 států a dále 7 středních škol. Ve čtvrtek 8. listopadu od 15.00 hodin budou v rámci vernisáže výstavy studentských prací vyhlášeny vítězné práce v pěti kategoriích designu nábytku a designu interiéru. Všech 130 prací, které odborná porota vybrala do druhého kola soutěže, bude  možné shlédnout v Místodržitelském paláci v 1. patře do 25. listopadu.

„Prezentace těchto prací na výstavě umožní mimo jiné i srovnat nejrůznější evropské směry v designu a jejich budoucí vývoj, protože ze studentů budou brzy profesionálové a ti svou prací ovlivní další vývoj designu v jednotlivých zemích Evropy,“ uvedl vedoucí Ústavu nábytku, designu a bydlení Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Jiří Tauber. „Tato akce je už dnes srovnatelná s Národní cenou za studentský design v oblasti nábytkové a interiérové tvorby, ale má navíc mezinárodní přesah. Nabízí se tu možnost srovnat budoucí design v České republice třeba s jeho směřováním v Portugalsku,“ dodal Jiří Tauber.

„Zájem o účast v soutěži má rok od roku strmě vzrůstající tendenci, což je vidět jak na počtu, tak i především na kvalitě přihlášených prací. Jedná se o jednu z možností, kdy mohou studenti své práce nejen vystavit na odiv veřejnosti, ale především konfrontovat své práce navzájem s ostatními kolegy z jiných vysokých škol,“ doplnil jeden z organizátorů z Ústavu nábytku, designu a bydlení LDF Jaroslav Svoboda.

Soutěž vznikla při příležitosti stého výročí narození Jindřicha Halabaly a její statut byl schválen vědeckou radou Dřevařské fakulty TU ve Zvoleni a vědeckou radou Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU. Současný ročník této studentské soutěže proběhne pod záštitou Mendelovy univerzity v Brně. Syn Jindřicha Halabaly Jindra Halabala působil dlouhodobě jako pedagog na Ústavu nábytku, designu a bydlení Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

Podrobnější informace na www.halabala.ldf.mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality