Jaro v zahradě

28. 3. 2017
JARO V ZAHRADĚ - Botanická zahrada a arboretum MENDELU 21. - 24. 4. 2017, 9-18.00 hodin.

Zveme návštěvníky do areálu univerzitní zahrady k prohlídce a obdivu časně kvetoucích jarních keřů, cibulovin a skalniček v architektonicky zajímavých uskupeních.

Klub skalničkářů Brno bude opět vystavovat své výpěstky v osázených venkovních expozicích poblíž alpinkového skleníku. Návštěvníci mohou zakoupit výpěstky skalniček, dřevin a jiné.

 www.mendelu.cz/arboretum

Více aktualit

Všechny aktuality