JARO V ZAHRADĚ 22. - 25. 4. 2016

11. 4. 2016
JARO V ZAHRADĚ - Botanická zahrada a arboretum MENDELU v Brně 22. - 25. 4. 2016, 9 - 18.00 hodin.

Zveme návštěvníky do areálu univerzitní zahrady k prohlídce a obdivu časně kvetoucích jarních keřů, cibulovin a skalniček v architektonicky zajímavých uskupeních.

Klub skalničkářů Brno opět bude vystavovat své výpěstky v osázených venkovních expozicích poblíž alpinkového skleníku. Návštěvníci mohou zakoupit výpěstky skalniček, dřevin a jiné.

Vstup pouze hlavním vchodem do Botanické zahrady.

 www.mendelu.cz/arboretum

Více aktualit

Všechny aktuality