Jak se žije a studuje s… tentokrát na téma autismus

10. 10. 2016
Filmový podvečer spojený s besedou s člověkem, který má osobní zkušenost s autismem. Akci doplní výstava obrazů a knih s tématem poruch autistického spektra.

Jedná se o první z cyklu podvečerů, které představí životy lidí s různými druhy postižení či znevýhodnění. Na každém podvečeru proběhne vždy promítání a beseda s člověkem s osobní výpovědí na aktuální téma. Cyk lus podvečerů pořádají Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity a Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, které se tímto připojují ke kampani Týden pro inkluzi 2016, vyhlášené obecně prospěšnou organizací Rytmus – od klienta k občanovi, na období od 17. do 23. října 2016.

KDE: Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 31, učebna č. 36

KDY: středa 19. 10. 2016 16:00–19:30 hod.

Program:

  • 16:00 h – vernisáž výstavy obrazů, obrázků a výrobků (výstava potrvá do 19:30 h.)
  • 16:10 h – představení knih na téma autismus s ukázkami z knihy Naoki Higašida A proto skáču (2016) o vnitřním světě třináctiletého chlapce s autismem
  • 16:30 h – promítání filmu Sněhový dort (Snow Cake) se Sigourney Weaver a Alanem Rickmanem
  • 18:30 h – beseda s absolventem VŠ s Aspergerovým syndromem

Vstup je zdarma.

Kontaktní osoby:   

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. (IVIV PdF MU, Brno)

Mgr. et Mgr. Monika Vrtělová (Poradenské centrum VÚ ICV MENDELU, Brno)

Více informací také na http://tydenproinkluzi.cz/ 

Další tematický filmový podvečer připravujeme na jaro 2017.

Více aktualit

Všechny aktuality