Ingrovy dny 2014

27. 2. 2014
Na Mendelově univerzitě v Brně proběhne 5. března 2014 v pořadí již 40. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin.

Konference v rámci Ingrových dnů 2014 je tradiční příležitostí k setkání pro široký okruh účastníků z řad akademických pracovníků univerzit, výzkumných a kontrolních institucí, zpracovatelských firem a podniků, ale i jednotlivců se zájmem o danou problematiku. Na programu jsou vyžádané přednášky o jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin v aktuálním kontextu v rámci jednotlivých komodit, respektive o problematice jednotlivých metod hodnocení. V bohaté posterové sekci budou prezentovány výsledky z celého spektra zemědělských surovin, jejich kontroly a výroby a kontroly potravin. Na to navazuje prohlídka prostor Ústavu technologie potravin v Mendelově pavilonu. Celou akci organizuje Ústav technologie potravin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Více informací naleznete na: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2014

 

Více aktualit

Všechny aktuality