Pravidla pro vstup do areálů

Zakazuje se vstup všem osobám, které vykazují klinické příznaky nemoci COVID-19. Všem osobám se doporučuje používat při vstupech dezinfekci a dodržovat rozestupy 1,5 metru.

Ochrana dýchacích cest

Ve vnitřních prostorách platí povinnost nosit prostředek ochrany dýchacích cest (nos, ústa), např. FFP2, KN 95, bez výdechového ventilu, (dále jen „respirátor“), s výjimkami:

  • osoby v době výkonu práce na pracovišti, pokud ji vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,
  • v menze při usazení u stolu při stravování

Kontaktní linky ke koronaviru

Pro zaměstnance
Personální otázky
Po – Pá 9:00 – 18:00
Pro zahraniční studenty a zaměstnance
Přijíždějící, vyjíždějící
Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace
Obecné dotazy
ohledně vývoje situace na MENDELU
Oddělení komunikace a marketingu
Dotazy k testování zaměstnanců
Lenka Králíková
Kancelář kvestora