ICV vzdělává už 15 let, posluchačů má stále víc

1. 6. 2021
Přes 18.000 posluchačů prošlo za 15 let kurzy a semináři Institutu celoživotního vzdělávání (ICV) Mendelovy univerzity v Brně. Díky němu může být univerzita spolehlivým partnerem svých studentů a nejen jich od doby, kdy jsou na ni přijati až do pozdního věku, v němž se chtějí svým sebevzděláváním bavit. Rostoucí tendenci zájmu o vzdělávání nezastavila ani pandemie COVID-19, kdy museli na online formu přejít nejen pedagogové, ale i studenti, kterým je v případě posluchačů Univerzity třetího věku i přes 80. Odráží se to i na zájmu o jednotlivé kurzy, kterých má ICV v nabídce přes 60.

Loňský rok byl v 15leté historii ICV v mnoha směrech nejnáročnější. „Upřímně řečeno jsme si zpočátku mysleli, že naše placené kurzy zkrachují, že to je konec mnohých z nich a že to bude mít i neblahý vliv na chod celého institutu. Ukázalo se ale, že všechno je jinak,“ uvedl ředitel ICV Petr Adamec. Připomněl, že někteří lektoři vyššího věku museli při přechodu na online výuku zvládnout náročnou práci s počítači.

Pro posluchače Univerzity třetího věku se staly nové online kurzy v době pandemie pomyslným spojením se světem „tam venku“ za situace, kdy v obavě o své zdraví zůstali v dobrovolné izolaci. O přetrvávajícím zájmu o kurzy celoživotního vzdělávání svědčí i to, že se do některých hlásí až třikrát více zájemců, než kolik je jich možné přijmout. Nabídka kurzů je tematicky pestrá. Zahrnuje například rekvalifikační kurzy pro zemědělce, pro lokální výrobce sýrů, ale i kurzy o rostlinolékařství, ekonomicky zaměřené kurzy, IT kurzy nebo třeba aromaterapii.

Zájem o kurzy vzrostl i v souvislosti se větším zájmem o činnost pedagoga, která je oproti minulosti díky státním injekcím lépe placená. Do škol míří lidé s vysokoškolským vzděláním, kteří si ale musí dodělat pedagogické minimum. To jim Institut celoživotního vzdělávání nabízí. „Zájem o nově akreditovaný kurz s názvem Studium pedagogiky je tak velký, že poptávka o něj několikrát převyšuje současnou nabídku,“ uvedl Adamec.

Pedagogické vzdělání budoucích učitelů středních odborných škol poskytuje Institut celoživotního vzdělávání i prostřednictvím bakalářského studia. V této souvislosti institut spolupracuje se zhruba 50 středními odbornými školami převážně na Moravě. Novinkou bude v nadcházejícím akademickém roce unikátní bakalářský program nazvaný Aplikovaná pedagogická studia, který vychází ze současných trendů v oblasti vzdělávání dospělých. „ICV tak nabídne lidem z praxe i čerstvým maturantům ucelený soubor kompetencí, díky kterým se z nich stanou odborníci schopní plánovat, organizovat, koordinovat a hodnotit aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání,“ upřesňuje Adamec.

Součástí ICV je i Poradenské a profesní centrum, které poskytuje studijní a psychologické poradenství a studentům pomáhá s plánování jejich kariéry. Např. už šestým rokem kurz Podnikni to!, díky kterému mohou rozjet vlastní podnikání už během studia. Před dvěma lety vznikla na ICV, jako první na Moravě, Mezigenerační univerzita. Jde o vzdělávání, kterého se senioři účastní společně se svými vnoučaty. Nesedí s nimi u televize, ale mohou společně vyrážet ven například za poznáváním lesa nebo do univerzitních laboratoří. Na jedné straně se vzdělávají a vzájemně si předávají své znalosti, na straně druhé se tak utužují sociální vazby v rodinách.

Kontakt pro bližší informace: Mgr. Petr Adamec, Ph.D., petr.adamec@mendelu.cz, tel.: 770 181 305

Více aktualit

Všechny aktuality