I MENDELU šije roušky

2. 4. 2020
Do šití roušek se zapojily 2 oddělení Insitutu celoživotního vzdělávání – Oddělení dalšího vzdělávání a Vzdělávání seniorů. "Kolegyně zatím ušily 90 roušek, které jsou primárně určeny pro zahraniční studenty kurzu Čeština pro cizince. 50 roušek pro studenty jsme minulý týden předali vedoucí Tauferových kolejí, 40 roušek budeme předávat tento týden studentům, kteří bydlí v soukromí", uvedla Martina Urbáková z Institutu celoživotního vzdělávání. 

K šití roušek se přidaly i členky Klubu Univerzity třetího věku MENDELU. I když patří z hlediska nemoci Covid-19 k rizikové skupině, chtějí v rámci svých možností pomoci ostatním. Po vyhlášení karantény, kterou pečlivě dodržují, se pustily do šití roušek pro neziskovou organizaci NADĚJE, která zabezpečuje služby pro seniory v rámci města Brna.

Soukromě se do šití roušek zapojují i někteří zaměstnanci z různých oddělení MENDELU. Univerzita také věnovala starý reklamní textil na materiál pro šití roušek do Divadla Husa na provázku v rámci aktivity Šijeme roušky.

Roušky od členek Klubu U3V

Více aktualit

Všechny aktuality